Månads arkivering september 2009

Influensavaccinet godkänns

0

Pandemrix, det vaccin mot H1NI, som Sverige förbeställt 18 miljoner doser av kommer det europeiska läkemedelsverket EMEA att säga ja till idag.
Den vetenskapliga kommittén CHMP, som under veckan arbetat med att gå igenom säkerhet och effekt kring vaccinet ser inga problem med att det blir godkänt.
Godkännandet innebär att det svenska tidsschemat för vaccineringen kommer att hålla om företaget Glaxosmithkline levererar enligt plan. Massvaccineringen planeras komma igång i mitten av oktober. Och det kommer att bli två doser.
? Ja de data vi har totalt sett talar för två doser. Men vi har fått in data från Tyskland för någon vecka sedan som visar att det eventuellt räcker med en dos, säger Tomas Salmonson, vice ordförande i CHMP.
? Men vi har ju inga långtidsdata som säger att skyddseffekten blir lika bra på en dos.
? Tyvärr är alla studier hittills uppbyggda på två doser. Så det kommer att dröja innan vi får mer data på en dos.
Tomas Salmonson tror inte att man kommer att ha data för något annat beslut den här sidan årsskiftet.

 

Uppsikten över receptfritt kritiseras

0

Läkemedelsverkets förslag till vad som ska gälla för detaljhandlare som säljer receptfria läkemedel har nu fått svar på tal.
Omstruktureringsbolaget, OAB tycker de är oklara och riskerar att ?utgöra en stor belastning på avyttringsprocessen och det förväntade försäljningspriset? på utförsäljningen av apoteken.

En fråga
som engagerat de flesta som svarat på remissen är att läkemedlen enligt förslaget ska förvaras under direkt uppsikt av personal.
En falang till exempel Livsmedelshandlarna, Svensk Handel och Svensk Egenvård tycker det är att gå för långt, det räcker att personalen har läkemedlen under uppsikt anser de och får stöd av Lif som menar att kameror, speglar etcetera är sätt att hantera frågan.
Konkurrensverket och Socialstyrelsen anser att formuleringen är otydlig och behöver preciseras.
Det tycker också bland andra Apotekarsocieteten, Apotekarsällskapet, Tamro, Apoteket, Sveriges läkarförbund och de två fackliga organisationerna Sveriges Farmacevtförbund och Farmaciförbundet som alla vill ha skarpare formuleringar, som går ut på att preparaten inte får vara gripbara för kunden.

Flera remissinstanser
, främst de som kritiserar att läkemedlen blir för tillgängliga i butiken med det nuvarande förslaget passar också på att kritisera den långa lista med OTC-preparat som Läkemedelsverket förslagit ska få säljas i detaljhandel.

Sveriges Farmacevtförbund
tycker till exempel att man ska använda sig av försiktighetsprincipen och stegvis göra fler produkter tillgängliga.
Rådgivning är en annan fråga som oroar, främst den farmacevtiska professionen, men också till exempel läkarförbundet.
? Men i den frågan, vad personalen får säga eller inte har vi inte fått något bemyndigande att ge några föreskrifter, säger Johanna Lindholm på Läkemedelsverket.

I beslutet
om försäljning i detljhandel har regeringen, med hänvisning till yttrandefriheten, nöjt sig med att konstatera att den som inte är farmacevt inte heller bör ge farmacevtisk rådgivning. Det är alltså inte reglerat vad personal får eller inte får säga. Däremot ska det finnas information på försäljningsstället om var man kan få farmacevtisk sådan.
Det tycker också flera av de som svarat på remissen behöver göras tydligare; räcker det med muntlig sådan eller ska det finns anslaget?

Flera vill
också att det ska vara obligatoriskt att bipacksedlarna finns att tillgå, antingen via en dataterminal eller på annat sätt.
Men inte heller här har Läkemedelsverket kunnat komma med krav, eftersom regeringen bestämt att handeln inte ska vara tvingad att ha dessa tillgängliga för kunderna.

Läkemedelsverket räknar
med att föreskrifterna ska vara klara mot slutet av oktober.
? Vi får gå igenom dem utifrån de synpunkter vi fått. Bland annat behöver vi tydligare beskriva vad vi menar med att läkemedlen ska vara under direkt uppsikt.
Tanken är att produkterna ska finnas i hyllor gripbara för kunderna, men åtskilda från andra varor.
? Har man inte personal i butiken som har uppsikt över hyllorna, då får man placera läkemedlen på ett annat sätt.

Men slutet av oktober
tycker OAB är för sent. Senast i början av oktober vill de att det ska vara klart.
Omstruktureringsbolaget vill ha utvecklade och preciserade föreskrifter så att apoteksmarknaden kan agera konkurrensneutralt ?vad gäller OTC-försäljningen i förhållande till detaljhandel som sker utanför apoteksmarknaden.?
Men det är lite oklart i remissvaret om OAB anser att samma regler ska gälla för försäljning av receptfritt på apotek och på Ica.

Kultur prövas som behandling

2

Region Skåne drar till årsskiftet igång ett projekt tillsammans med en vårdklinik i Helsingborg.
? Tanken är att man ska skriva ut kultur, till exempel dreja eller gå på körsång och det ska vara i stället för läkemedel, säger Gilbert Tribo (fp) ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, till Sveriges radio.

Projektet ska
pågå under ett år innan det utvärderas och 20-30 patienter beräknas ingå.
Det är regionen som tagit initiativet till projektet men pengar från staten bidrar till finansieringen.

Donerar Gardasil

0

Merck ska donera fem miljoner doser Gardasil mot livmoderhalscancer. Företaget Qiagen donerar HPV-screening. Totalt ska de två företagen tillsammans donera 600 miljoner dollar till Clinton Global Initative meddelar företagen i ett pressmeddelande.
Vaccinationerna ska ges i 23 fattiga länder där Gardasil är godkänt.

 

Apotekets planer för utlandet stoppades

0

Det främsta skälet till att Apoteket AB:s styrelse avgick med buller och bång var inte att OAB kringskar möjligheterna till samarbete med Ica.

De förändrades
enligt den tidigare ordförande Per Båtelson inte så mycket.
Däremot, säger han i en intervju i Svenska Dagbladet idag, var det bland annat kraven på minskad expansion i utlandet som fick styrelsen att avvisa OAB:s krav.
? Vi har precis påbörjat en internationalisering för att kompensera det omsättningsbortfall vi råkar ut för på den svenska marknaden. Det skulle bli omöjligt med det nya direktivet, säger han till SvD.

Öresundsregionen får biomedicinskt samarbete

0

Det är ett samarbete mellan fyra universitet i Sverige och Danmark som står bakom den nya satsningen Medicines Research Academy, MRA. Totalt ingår 11 fakulteter från universiteten i Uppsala, Lund, Köpenhamn och Danmarks tekniska högskola i satsningen. Tanken är att underlätta kontakterna mellan akademi och industri för att stärka den forskning relaterad till läkemedel.

Ordförande i MRA:s styrgrupp är Flemming Steen Joergensen professor vid farmacevtiska fakulteten vid Köpenhamns universitet och övriga medlemmar är representanter från akademin och läkmedelsmyndigheter i de båda länderna, bland annat Jan Liliemark från Läkemedelsverket och Eva Hansson och Per Kjellbom från Lunds universitet. Styrgruppen har också representanter Lif och Sweden Bio.

Genom samarbete mellan akademin och farma- biotek- och medecinteknikbranchen hoppas MRA kunna driva doktorandutbildningar med tydlig industrianknytning.
-MRA komemr att ge våra doktorer en värdefull bas vad gäller erfarenhet av industrirelevant forskning, säger Flemming Steen Joergensen i en presskommentar.

Läs mer om MRA.

Många diabetiker får för mycket glukossänkande

0

För personer som har en nyupptäckt typ 2-diabetes är en tidig insättning av intensiv glukossänkande behandling en bra väg att gå. Om kost- och motionsråd inte lett till önskat resultat inom ett halvår efter sjukdomsupptäckt bör läkemedel sättas in. Det framgår av den rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, om diabetesbehandling som presenteras idag.
– De som nyligen drabbats bör få ett strikt blodsockervärde på åtta millimol per liter som mål. Det minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och ögonskador, säger Mikael Rydén docent i endokrinologi vid Karolinska universitetssjukhuset till Dagens Nyheter.

Mikael Rydén är en av dem som suttit med SBU:s expertgrupp som utvärderat metoder för att uppnå normala blodsockernivåer hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes.

När det gäller personer som haft typ 2-diabetes under en längre tid, fem till tio år, är budskapet betydligt mer luddigt. Hos dessa patienter är både nyttan och kostnadseffektiviteten av en intensiv läkemedelsbehandling oklar.

Efter en genomgång av fyra studier med totalt över 25 000 patienter pekar resultaten åt olika håll konstaterar rapportförfattarna. Viktigast för dessa patienter är att sätta upp individuella behandlingsmål där risken för blodglukosfall vägs mot risken för organskador.

För personer med typ 1-diabetes är det enligt SBU-rapporten också en intensiv blodsockersänkande behandling som gäller. För denna patientgrupp leder behandling till minskad risk för organskador och blodglukosfall.

I Sverige finns omkring 340000 diabetiker, och av dem får cirka 240 000 läkemedel för att reglera nivåerna av blodglukos.

Planerat Ica-samarbete avgörande för OAB

0

Apoteket AB:s planerade samarbete med Ica har pekats ut som den utlösande faktorn när OAB beslöt att avsätta hela bolagsstyrelsen i måndags.

Det var också det som fick bägaren att rinna över enligt Eva-Britt Gustafsson, vd för OAB som beklagar att det blev som det blev.
– Apotekets personal har gjort ett fantastiskt arbete med den här omfattande omregleringen och samarbetet med styrelsen har hittills gått bra. Nu dök den här frågan om Ica upp där vi tråkigt nog inte var överens och vi måste gå skilda vägar, säger Eva-Britt Gustafsson.

Kritiska röster har höjts över att OAB ställt nya krav på Apoteket så här sent i processen. Avgående styrelseordförande Per Båtelsson har sagt att OAB förändrat kraven på flera viktiga punkter. Men Eva-Britt Gustafsson dementerar att det rör sig om några nya ägarinstruktioner som dykt upp under fredagen utan preciseringar för vissa punkter.
– OAB har som moderbolag till Apoteket sedan länge formulerat en ägarinstruktion som beslutats av Apotekets bolagsstämma. Som en bilaga till dessa finns en stand still-bestämmelse. Det dyker hela tiden upp nya frågor med anknytning till detta som vi löpande diskuterar med Apoteket och fram tills nu har vi varit överens, säger hon.

Mer detaljer om den så kallade stand still-perioden, en period då Apoteket AB inte tillåts expandera genom till exempel förvärv, nyetableringar eller samverkan, har efterlysts av andra blivande aktörer på apoteksmarknaden. Dokumentet är inte offentligt men enligt Eva-Britt Gustafsson finns det tillgängligt via OAB för de som är med i försäljningsprocessen.

Någon exakt tid på hur länge stand still-perioden kommer att gälla kan hon inte ge idag.
– Det normala är att det gäller under den tiden som transaktionen pågår men man kan tänka sig en längre period så att nya apoteksaktörer kan komma igång.

Att vd Stefan Carlsson som sagt sig stötta styrelsen sitter kvar ser Eva-Britt Gustafsson inte som ett problem. Han är enligt henne betydelsefull för processen och det är viktigt att han får fortsätta. Eva-Britt Gustafsson tror inte att det som hänt kommer att få någon negativ effekt på den pågående budgivningsprocessen som nu fortsätter enligt planerna utan att det ger apoteksaspiranterna en trygghet om vad som gäller.

Har ni hamnat i kläm mellan Apoteket och de potentiella köparna?
– Det är svåra avväganden vi gör men jag tycker att vi har klarat det bra. Men i bland måste man sätta ner foten.

OAB: styrelse är ansvarig för att tillsätta en ny styrelse för Apoteket AB vilket väntas ske inom kort.

Tony Johansson blir vd för Tamro

0

När Tamro utser en vd för sin apotekskedjan väljer de en vd som framförallt har erfarenhet av detaljhandel. Sedan 2007 har Tony Johansson varit vd för Diplom-IS och innan dess arbetade han i 24 år inom svenska Shell. På Shell hade han flera ledande roller inom säljområdet.

Tony Johansson, som är 46 år gammal, tillträder rollen som vd för Tamros apoteksverksamhet i december. Han kommer att vara placerad i Stockholm och vara en del av Tamro Groups nordiska ledningsgrupp.

Ica ser över andra möjligheter till samarbete

0

Apoteket och Ica annonserade i augusti ett planerat samarbete där apotek skulle öppnas i större Ica-butiker redan i början av nästa år. Men i och med det nya ägardirektiv som Apoteket fick av Omstruktureringsbolaget, OAB, på fredagen går samarbetsplanerna om intet. 

Enligt Staffan Ekengren, presschef på Ica är det omöjligt för företaget att fortsätta med planerna.
– Vi har haft väldigt bra och positiva diskussioner med Apoteket men när deras ägare nu kommer med nya direktiv blir förutsättningarna helt annorlunda. Vi kan inte fortsätta vårt samarbete under de premisserna, säger han.

Ica och Apoteket hade enligt Staffan Ekengren inget färdigt avtal men förde samtal om ett samarbete om att bland annat kunna ha apotek i större Ica-butiker. Nu kan det istället bli aktuellt med andra samarbetspartner.
– Vi står och faller inte med Apoteket även om vi gärna hade sett ett samarbete med dem. Nu kommer vi att se över situationen för att hitta andra lösningar.

Ica:s planer på att börja sälja receptfria läkemedel den 1 november påverkas inte av att samarbetet med Apoteket går förlorat. Det arbetet fortsätter som planerat enligt Staffan Ekengren.

Apotekets styrelse motsatte sig de nya ägardirektiven vilket ledde till att den avsattes efter beslut av OAB.   

Aktörer lättade över OAB:s beslut

0

En huvudsaklig anledning till att OAB på måndagen beslöt att avsätta hela Apoteket AB: styrelse är att styreslen inte ville godkänna de nya ägardirektiv som OAB presenterade på fredagen. De senaste veckorna har kraftig kritik riktats mot de otydligheter som gäller rörande Apotekets omtalade stand still-avtal som ska begränsa företagets expansioner på den nya marknaden. Flera av de blivande apoteksaktörerna har uttryckt en oro för att Apoteket AB kommer att bli alltför marknadsledande.

Från Tamro välkomnar man beslutet att Apoteket AB:s styrelse byts ut.
– Vi är positiva till att regeringen reagerar och tar den här frågan på allvar, säger Ulrika Hultgren informationschef på Tamro.

Enligt henne har det annonserade samarbetet mellan Apoteket och Ica varit den mest kritiska och varit det som lett till mest oro inför en eventuell etablering på den kommande marknaden. Nu efterlyser hon ett tydligt avtal för hur Apoteket får agera i expansionsmässigt.
– Det vore rimligt med ett stand still-avtal för Apoteket som gäller i tre år, säger Ulrika Hultgren.

Också Cecilia Marlow, vd för Kronans Droghandel, vill också ha tydlig information om vad som gäller eftersom man inte vet vad ägardirektivet innehåller.
– Vi ser fram emot tydlig information om vad det så kallade stand still-avtalet innebär, säger Cecilia Marlow.

Det blir inget Apoteket-Ica

0

På frågan vad som kommer hända med det planerade samarbetet mellan Apoteket och Ica framöver svara Per Båtelson snabbt.
? Det blir inget. Det är omöjligt med de här nya instruktionerna..

Anledningen är enligt Båtelson att Apoteket skulle komma för sent in på marknaden jämfört med konkurrenterna.
? Enligt de nya instruktionerna skulle det inte gå att starta samarbetet förrän i början av 2011. Det är helt orimligt med tanke på att vi redan nu vet att Coop och Kronans Droghandel planerar samarbete och att Åhléns och Boots planerar ett annat, säger Per Båtelson.

OAB sparkar Apotekets styrelse

0

När Apoteket AB:s styrelse träffade OAB:s styrelse i mitten av augusti var allting frid och fröjd. Moderbolag och dotterbolag var överens om att samarbetet fortskred bra. Men sedan dess har tonerna skärpts rejält. Framförallt efter att Apoteket AB meddelade att de planerar ett samarbete med Ica. De olika aktörer som just nu befinner sig i en budgivning för att köpa kluster av apotek från OAB har uttryckt stort missnöje över Apoteket AB:s expansiva satsningar. Diskussioner har också förts kring vad stand still-bestämmelserna som ska gälla för Apoteket under utförsäljningen egentligen innebär.

När OAB:s styrelse träffades i fredags beslutade de därför att skriva ihop nya ägarinstruktioner till Apoteket AB. Dessa lämnades vid lunchtid i fredags över till Apotekets styrelse som då samlades till ett extra möte. Och redan på fredag kväll fattade Apotekets styrelse beslutet att de inte kunde ställa upp på de nya instruktionerna.
? Hela styrelsen var enig. Ingen som har integritet och som vill driva ett bolag professionellt skulle ställa upp på de här direktiven, säger Per Båtelsson, avgående ordförande i Apoteket AB: styrelse.

I helgen lämnade de därför in ett brev till OAB där de förklarade att de inte ställer upp på de nya instruktionerna. Det ledde i sin tur till att OAB:s styrelse under måndagen fattade beslutet att avsätta Apoteket AB:s styrelse med omedelbar verkan. Ett beslut som regeringen ställer sig bakom.
? Det här är formellt OAB:s beslut, men de frågade självklart vad vi som ägare tyckte i frågan. OAB har att hantera en mycket svår balansgång mellan att göra det så bra som möjligt för både de nya ägarna och för Apoteket AB under den här omställningen. Förutsättningarna i den balansgången ändras hela tiden och OAB måste löpande göra nya bedömningar. Det har de har gjort nu och vi anser att OAB är bäst lämpade att göra de avvägningarna och vi ställer oss därför bakom beslutet, säger Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund.

Även om grunden till konflikten mellan OAB och Apoteket AB tycks vara samarbetet med Ica så är det enligt Per Båtelson betydligt mer som regleras i fredagens ägarinstruktioner.
? Det handlar om allt ifrån vilka avtal Apoteket får ingå till vilka kampanjer vi får göra. I princip ska vi inte få presenterat någonting nytt och vi skulle behöva stoppa olika utvecklingsprojekt som vi redan har igång, och begränsningarna ska gälla under en betydligt längre tid än själva försäljningsperioden.

Apoteket fick så sent som i början av september ägarinstruktioner från OAB som företaget godkände. Men de som kom i fredags var enligt Per Båtelson helt annorlunda och betydligt mycket mer inskränkande.
? Jag kan inte svara på vad det är som hänt sedan i början av september. Det enda jag kan tänka mig är att våra konkurrenter har hotat OAB i processerna. Men jag tycker det visar på ett väldigt dåligt självförtroende hos OAB att de lyssnar så mycket på våra konkurrenter i det här.

Har ni i styrelsen drivit en för expansiv linje?
? Nej, vi har skött det här mycket bra. Apoteket har ur egen ficka betalat en halv miljard för att göra alla de förändringar som behövs för att serva våra konkurrenter. Det är en helt unik situation där vi låtit konkurrenter få se väldigt mycket av bolaget. 

Apotekets vd Stefan Carlsson har varit helt involverad i de olika beslut som Apotekets styrelse tagit den senaste tiden, men han får sitta kvar. Anledningen är enligt socialdepartementet och OAB att han är viktigt för kontinuiteten.
? Men Stefan Carlsson står bakom oss i alla våra beslut. Det här är väldigt beklagligt för Apoteket, det kommer bli ett företag som det är mycket tråkigare att arbeta på och jag tror det kommer bli svårt att hålla kvar nyckelpersoner i företaget om det måste agera under de här nya instruktionerna, säger Per Båtelson.

En ny styrelse ska tillsättas av OAB, hur och när kommer att meddelas senare enligt socialdepartementet.

Cancervård och HPV-vaccin i budgeten

0

Socialminister Göran Hägglund föreslår i budgetpropositionen att 227 miljoner kronor ska avsättas till landstingen för att bygga ut och stärka cancervården i landet. Pengarna ska fördelas under de tre kommande åren inom ramen för vad som kallas Nationell cancerstrategi.

Från Göran Hägglunds håll kommer också förslag på den långdragna historien om ett nationellt elektroniskt expeditionsstöd som ska vara tillgängligt för alla apotsaktörer. Målet är enligt propositionen att systemet på sikt ska integreras med ett liknande system för de förskrivande läkarna.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson säger att regeringen vill avsätta 115 miljoner kronor årligen från och med 2010 för att bekosta att vaccinering mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Efter ett förslag från Socialstyrelsen ska allmän vaccinering ske för flickor från 11 till 12 år från hösten 2010.

Landstingen får som tidigare meddelats en miljard kronor för att klara kostnaderna i samband med vaccinering mot influensa A ( H1N1). I höstbudgeten föreslås också att 50 miljoner avsätts för att förbättra äldreomsorgen och 42 miljoner fördelat på tre år till införandet av en oberoende granskningsfunktion för vården. Regeringen föreslår också att anslaget för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ökas med 14 miljoner kr år 2010.

Handelsmarginal redan finansierad genom utbyte

0

I april i år klargjorde TLV att de ökade handelsmarginaler som apoteksaktörer på den svenska marknaden ska få till största delen ska finansieras av ett effektivare generikautbyte. Redan nu har arbetet med att sänka priset på originalläkemedel som har generisk konkurrens lett till besparingar på 400 miljoner kronor meddelar TLV.

Det är 50 miljoner mer än vad myndigheten väntat sig och gör att den ökade handelsmarginalen till stor del redan är finansierad.
– Det beror antagligen på att de prognoser vi gjorde var försiktiga, säger Magnus Thyberg, projektchef apotek på TLV.

En viktig del i de besparingar som gjorts under sommaren är enligt Magnus Thyberg det arbete som TLV gjort tillsammans med läkemedelsindustrin där priset på originalläkemedel sänktes till samma som den billigaste generiska produkten men med max 65 procent. De priserna trädde i kraft den 1 juli.

Den 1 november kommer den nya handelsmarginalen börja gälla, en månad efter att TLV inleder sitt kontrollprogram för generikautbytet. Det ska se till att apoteken hela tiden säljer den billigaste produkten inom varje utbytesgrupp. Exakt hur arbetet ska se ut organisatoriskt är enligt Magnus Thyberg inte klart men det kommer att ske en övervakning av apotekens inköps- och försäljningspriser.

Från den 1 oktober kommer TLV en gång i månaden att utse den billigaste varan i varje utbytesgrupp. Dessa kommer att finnas i Servicebolagets varuregister och presenteras på TLV:s hesmida.
– Till en början gör vi en ny bedömning varje månad men som vi aviserat så är det troligt att dessa tider blir längre framöver, säger Magnus Thyberg.

Konkurrensverket utreder inte ICA-Apoteket

0

Det utannonserade och omdiskuterade samarbetet mellan ICA och Apoteket AB i det omreglerade Sverige har inte blivit något ärende hos Konkurrensverket. Ännu i alla fall.
-Vi har inte fått in någon anmälan om företagskoncentration, vare sig från ICA eller Apoteket AB. Inte heller har det till idag inkommit någon anmälan om brott mot konkurrenslagen, säger Thomas Ringbom på Konkurrensverket.
-Däremot har flera aktörer hört av sig och haft synpunkter på det samarbete som ICA och Apoteket flaggat för.

Konkurrensverket har
visserligen regeringens uppdrag att följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Men det innebär inte att myndigheten har befogenhet att operativt styra eller besluta om Apotekets verksamhet, förklarar han.
-Det gör ägaren, staten.

Men Konkurrensverket har uppmärksammat OAB, Apoteket omstrukturering AB, det statliga bolag som sköter försäljningen av apoteken, på problemet och förmedlat de synpunkter man fått.
De brev och telefonsamtal som kommit till Konkurrensverket handlar om att det aviserade samarbetet påverkar viljan att etablera sig på marknaden i Sverige.

Bergendahlsgruppen AB
med bland andra Vibutikerna, CityGross och Matöppet skriver till exempel att man tidigt vände sig till Apoteket för att höra om möjligheterna till ett samarbete och att man då fick svaret att det inte var möjligt, eftersom Apoteket redan hade ett samarbetsavtal med ICA.
Enligt Bergendahslgruppens bedömning är det nu ?förenat med stora ? förmodligen alltför stora- affärsmässiga risker att försöka konkurrera med ICA/Apoteket genom att starta egna apoteksbutiker i Kedjans befintliga detaljhandelsbutiker under icke-etablerade varumärken?.
Liknande oro framgår av andra brev som inkommit till verket.

Tidigt i somras
framförde Konkurrensverket den principiella uppfattningen till OAB att det var bra att Apoteket AB omfattades av en ?stand still?-överenskommelse under omregleringsperioden och att det, ansåg verket, borde innebära att bolaget inte fattar beslut eller genomför något som leder till etablering av nya apotek.

Efter att samarbetsplanerna med ICA blev offentligt återkom Konkurrensverket till stand still-överenskommelsen och fick till svar att OAB gett samtycke till att Apoteket för diskussioner, men inte till att fatta beslut eller överenskommelser.

I sitt svar
på Bergendahslgruppens synpunkter svarar Konkurrensverket att det inte kan uteslutas att uppgifterna om ett samarbete mellan ICA och Apoteket AB negativt påverkar en del apoteksaktörers intresse att etablera sig på den svenska marknaden.

Men eftersom
Konkurrensverket inte kan föregripa en eventuell framtida konkurrensrättslig prövning, det vill säga om en anmälan kommer in, kan man i nuläget inte kommentera mer än så.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng