Annons

Cancervård och HPV-vaccin i budgeten

När regeringen på måndagen presenterar sin budget är pandemipengarna
till kommunerna en av de största potterna. Satsningar på en nationell
cancerstrategi och HPV-vaccinering av flickor är potter som regeringen
vill fylla på.

21 sep 2009, kl 13:28
0

Annons

Socialminister Göran Hägglund föreslår i budgetpropositionen att 227 miljoner kronor ska avsättas till landstingen för att bygga ut och stärka cancervården i landet. Pengarna ska fördelas under de tre kommande åren inom ramen för vad som kallas Nationell cancerstrategi.

Från Göran Hägglunds håll kommer också förslag på den långdragna historien om ett nationellt elektroniskt expeditionsstöd som ska vara tillgängligt för alla apotsaktörer. Målet är enligt propositionen att systemet på sikt ska integreras med ett liknande system för de förskrivande läkarna.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson säger att regeringen vill avsätta 115 miljoner kronor årligen från och med 2010 för att bekosta att vaccinering mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Efter ett förslag från Socialstyrelsen ska allmän vaccinering ske för flickor från 11 till 12 år från hösten 2010.

Landstingen får som tidigare meddelats en miljard kronor för att klara kostnaderna i samband med vaccinering mot influensa A ( H1N1). I höstbudgeten föreslås också att 50 miljoner avsätts för att förbättra äldreomsorgen och 42 miljoner fördelat på tre år till införandet av en oberoende granskningsfunktion för vården. Regeringen föreslår också att anslaget för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ökas med 14 miljoner kr år 2010.