Annons
75 miljoner till APL i regeringens höstbudget
Statligt ägda APL:s uppdrag är att utveckla, tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar. Foto: APL.

75 miljoner till APL i regeringens höstbudget

Statligt ägda Apotek produktion och laboratorier ges extra tillskott för att kunna utföra sitt samhällsuppdrag.

18 sep 2019, kl 12:02
0

Annons

Samhällsuppdraget för Apotek produktion och laboratorier, APL, består i att utveckla, tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar till vården och apoteksmarknadens aktörer.

För att klara av det är regeringens bedömning av att det statligt helägda bolaget behöver ett kapitaltillskott på 75 miljoner kronor under nästa år, vilket man också föreslår i den nu lagda budgeten.

Anledningen är, enligt budgetpropositionen, att de nuvarande ersättningsnivåerna för att tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar inte ger tillräcklig kostnadstäckning.

APL har därför redan under 2019 getts ett tillskott på 150 miljoner kronor, men detta bedöms alltså inte räcka som ersättning för samhällsuppdraget, utan regeringen föreslår ett tillskott på ytterligare 75 miljoner kronor.

Andra nyheter i höstbudgeten är att Läkemedelsverket får ökade anslag med 10,8 miljoner kronor 2020. Det ökade anslaget ska täcka kostnader för delar av verksamheten som tidigare finansierats med anslag, men som är av permanent karaktär.

Det handlar bland annat om arbetet med det nyligen upprättade Centrum för läkemedel och miljö, som Läkemedelsvärlden berättat om tidigare. Det handlar också om arbetet med drift av ett substansregister, tillsyn av införsel av och handel med kanyler samt tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger och systemstöd i vården.

Regeringen avsätter också totalt 8,3 miljoner kronor under sju år (2020-2027) för ett svenskt medlemskap i International horizon scanning initiative, IHSI, dit en preliminär medlemsansökan lämnats in.

IHSI är en organisation för internationell horizon scanning, det vill säga spaning och kartläggning över vilka nya läkemedel som väntas komma till marknaden. I dag sker arbetet på nationell nivå gemensamt av fyra regioner och är en del i arbetet med ordnat införande av nya läkemedel.

I budgetpropositionen skriver regeringen att det arbetet skulle underlättas ”väsentligt” av ett medlemskap i IHSI.

Den stora budgetnyheten inom läkemedelsområdet var annars finansieringen av hpv-vaccin för pojkar, som Läkemedelsvärlden rapporterat om. Från och med nästa höst kommer även pojkar att erbjudas vaccin mot humant papillomvirus inom ramen för barnvaccinationsprogrammet.