Annons

Konkurrensverket utreder inte ICA-Apoteket

På Konkurrensverket pågår inga utredningar om Apotekets aviserade samarbete med ICA. Skälet är att inga anmälningar kommit in, vare sig om samarbetet eller om brott mot konkurrenslagen.

18 sep 2009, kl 17:59
0

Annons

Det utannonserade och omdiskuterade samarbetet mellan ICA och Apoteket AB i det omreglerade Sverige har inte blivit något ärende hos Konkurrensverket. Ännu i alla fall.
-Vi har inte fått in någon anmälan om företagskoncentration, vare sig från ICA eller Apoteket AB. Inte heller har det till idag inkommit någon anmälan om brott mot konkurrenslagen, säger Thomas Ringbom på Konkurrensverket.
-Däremot har flera aktörer hört av sig och haft synpunkter på det samarbete som ICA och Apoteket flaggat för.

Konkurrensverket har
visserligen regeringens uppdrag att följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Men det innebär inte att myndigheten har befogenhet att operativt styra eller besluta om Apotekets verksamhet, förklarar han.
-Det gör ägaren, staten.

Men Konkurrensverket har uppmärksammat OAB, Apoteket omstrukturering AB, det statliga bolag som sköter försäljningen av apoteken, på problemet och förmedlat de synpunkter man fått.
De brev och telefonsamtal som kommit till Konkurrensverket handlar om att det aviserade samarbetet påverkar viljan att etablera sig på marknaden i Sverige.

Bergendahlsgruppen AB
med bland andra Vibutikerna, CityGross och Matöppet skriver till exempel att man tidigt vände sig till Apoteket för att höra om möjligheterna till ett samarbete och att man då fick svaret att det inte var möjligt, eftersom Apoteket redan hade ett samarbetsavtal med ICA.
Enligt Bergendahslgruppens bedömning är det nu ?förenat med stora ? förmodligen alltför stora- affärsmässiga risker att försöka konkurrera med ICA/Apoteket genom att starta egna apoteksbutiker i Kedjans befintliga detaljhandelsbutiker under icke-etablerade varumärken?.
Liknande oro framgår av andra brev som inkommit till verket.

Tidigt i somras
framförde Konkurrensverket den principiella uppfattningen till OAB att det var bra att Apoteket AB omfattades av en ?stand still?-överenskommelse under omregleringsperioden och att det, ansåg verket, borde innebära att bolaget inte fattar beslut eller genomför något som leder till etablering av nya apotek.

Efter att samarbetsplanerna med ICA blev offentligt återkom Konkurrensverket till stand still-överenskommelsen och fick till svar att OAB gett samtycke till att Apoteket för diskussioner, men inte till att fatta beslut eller överenskommelser.

I sitt svar
på Bergendahslgruppens synpunkter svarar Konkurrensverket att det inte kan uteslutas att uppgifterna om ett samarbete mellan ICA och Apoteket AB negativt påverkar en del apoteksaktörers intresse att etablera sig på den svenska marknaden.

Men eftersom
Konkurrensverket inte kan föregripa en eventuell framtida konkurrensrättslig prövning, det vill säga om en anmälan kommer in, kan man i nuläget inte kommentera mer än så.