Hemsidor fällda av IGM

En hel del nytt var gammalt vid IGM:s, Industrigranskningsmannens, genomgång av läkemedelsföretagens webbplatser till allmänheten. Han har specialgranskat företagens webbplatser. Åtta företag fälldes för att felaktigt påstå att deras läkemedel var nya.

18 sep 2009, kl 15:48
0

Annons

Vad som är nytt eller en nyhet är ett relativt begrepp. Dock inte i Läkemedelsbranschens etiska regelverk: Enligt de reglerna får ett läkemedel inte beskrivas som nytt när det funnits på marknaden i mer än ett år.

Det tycks
dock vara en regel som företagen lätt snubblar på.
IGM, Industrins granskningsman Göran Wennersten, har nu specialgranskat företagens webbplatser och funnit flera ?nyheter? som inte håller måttet.
Alla hemsidorna är kvalitetsmärkta av Lif det vill säga den har tidigare godkänts av branschen.
? Jag bestämde mig för en liten razzia för att se om de håller sig till regelverket, och plöjde igenom alla webbplatser, säger Göran Wennersten.

Den vanligaste
överträdelsen vid genomgången är att företagen just hävdar att läkemedel är en nyhet, trots att de funnits på marknaden ett bra tag.
Sanofi-Pasteur MSD hävdar till exempel fortfarande att Gardasil är nytt, trots att det godkändes 2006. Roche försöker lansera Xeloda och Bondromat som nyheter trots att godkännanden är flera år gamla. GSK, MSD och Schering?Plough höll sig inte heller till reglerna om vad som är en nyhet.

Samtliga företag
godkände IGM:s påpekande och har betalat 40 000 kronor var för överträdelsen.
? Jag hade förståss kunnat skriva av ärendena i och med att de åtgärdat felen. Men jag vill ha stopp på slarvet, så jag valde att sätta ned foten och utkräva ett bötesbelopp, säger Göran Wennersten.