Annons

Många diabetiker får för mycket glukossänkande

Intensiv behandling för att sänka blodsockret vid nyupptäckt typ-2
diabetes är bra. Däremot finns tveksamheter om personer som varit sjuka
en längre tid blir hjälpta av behandlingen. Det är slutsatsen när SBU
idag presenterar sin rapport om diabetesbehandling.

23 sep 2009, kl 12:16
0


För personer som har en nyupptäckt typ 2-diabetes är en tidig insättning av intensiv glukossänkande behandling en bra väg att gå. Om kost- och motionsråd inte lett till önskat resultat inom ett halvår efter sjukdomsupptäckt bör läkemedel sättas in. Det framgår av den rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, om diabetesbehandling som presenteras idag.
– De som nyligen drabbats bör få ett strikt blodsockervärde på åtta millimol per liter som mål. Det minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och ögonskador, säger Mikael Rydén docent i endokrinologi vid Karolinska universitetssjukhuset till Dagens Nyheter.

Mikael Rydén är en av dem som suttit med SBU:s expertgrupp som utvärderat metoder för att uppnå normala blodsockernivåer hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes.

När det gäller personer som haft typ 2-diabetes under en längre tid, fem till tio år, är budskapet betydligt mer luddigt. Hos dessa patienter är både nyttan och kostnadseffektiviteten av en intensiv läkemedelsbehandling oklar.

Efter en genomgång av fyra studier med totalt över 25 000 patienter pekar resultaten åt olika håll konstaterar rapportförfattarna. Viktigast för dessa patienter är att sätta upp individuella behandlingsmål där risken för blodglukosfall vägs mot risken för organskador.

För personer med typ 1-diabetes är det enligt SBU-rapporten också en intensiv blodsockersänkande behandling som gäller. För denna patientgrupp leder behandling till minskad risk för organskador och blodglukosfall.

I Sverige finns omkring 340000 diabetiker, och av dem får cirka 240 000 läkemedel för att reglera nivåerna av blodglukos.