Månads arkivering september 2009

Ny vd för Abbot Sverige

0

Tidigare har Alexander Würfel arbetat centralt med marknadsföringen av Abbots läkemedel mot bland annat immunsjukdomar, hjärta-kärl, övervikt och antibiotika.

Abbot Sveriges tidigare vd, Camilla Soenderby, börjar istället arbeta som vd för Abbot i Storbritannien.

Läkemedelsverket vill veta mer om Apoteket Shop

0

Enligt de nya regelverken för apoteksmarknaden är det inte längre möjligt att enbart sälja receptfria läkemedel på ett apotek. Antingen måste man vara ett fullsortimentsapotek som har tillhandahållandeskyldighet för alla receptbelagda läkemedel, eller så får man enbart sälja de receptfria läkemedel som får säljas i dagligvaruhandeln. Det mellanting som Apoteket Shop är kommer därför inte vara möjligt.

Med anledning av detta har nu Läkemedelsverket skrivit till Apoteket AB och begärt att företaget redovisar vila åtgärder som vidtagits i de olika butikerna för att anpassa verksamheten till de nya reglerna, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

Pfizer betalar rekordböter

0

Bötesbeloppet på 2,3 miljarder dollar är det största någonsin som amerikanska Department of Justice har fått igenom mot ett läkemedelsföretag. Den största delen av beloppet, 1,3 miljarder dollar, är ett bötesbelopp för olaglig marknadsföring av läkemedlet Bextra. Preparatet drogs tillbaka från marknaden 2005. Men innan dess marknadsförde Pfizer läkemedlet till läkare för indikationer som amerikanska läkemedelsverket FDA uttryckligen sagt nej till, trots att det är olagligt.  

Den resterande miljarden får företaget betala i skadestånd för den felaktiga marknadsföringen av läkemedel som Zeldox, Zyvoxid och Lyrica. Här gäller anklagelserna att Pfizer påstått att läkemedlen ska användas för fler diagnoser än vad olika staters vårdprogram angett, vilket lett till att läkare förskrivit läkemedlen i betydligt större utsträckning än annars. Det har i sin tur inneburit extra kostnader för olika staters sjukvårdsprogram. Denna miljard kommer därför delas upp mellan 49 olika stater. Enligt anklagelserna ska företaget också ha gett läkare bonus när de förskrivit några av företagets läkemedel.

Pfizer nekar till alla anklagelser men säger i ett uttalande att de i och med denna överenskommelse anser hela frågan avklarad. Det enda Pfizer erkänner är ?vissa felaktiga handlingar? i samband med marknadsföringen av Zyvoxid.

Anledningen till att amerikanska staten uppmärksammades på att det pågick tvivelaktig marknadsföring var tips från så kallade whistleblowers. Sex whistleblowers får nu dela på 102 miljoner dollar för tipsen.  

Skev redovisning av kliniska prövningar

0

Forskargruppen har gått igenom de kliniska prövningar inom kardiologi, reumatologi och gastroenterologi vars resultat publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 2008. Syftet var att se hur många av dessa som var korrekt registrerade i databasen clinicaltrials.gov och också jämföra vilket det primära målet angavs vara när studien registrerades, och vad det angavs vara när resultatet väl publicerades.   

Av de 323 artiklarna som forskarna granskade visade sig endast 147 stycken vara korrekt registrerade i databasen. För att vara korrekt registrerad ska den kliniska prövningen vara registrerad innan den är slutförd och det ska vara tydligt vilket det primära målet med prövningen är.

Av de 147 studier som hade registrerats korrekt kunde forskarna se en viss skillnad i hur studierna beskrevs i databasen och hur de sedan redovisades i den vetenskapliga artikeln. 46 av studierna skiljde sig åt på något sätt. I 19 av dem hade det primära målet ändrats jämfört med vad som angavs vid registrering, istället angav man ett nytt primärt mål som var mer statistiskt fördelaktigt.

Receptfritt ska hållas åtskilt

0

Läkemedelsverket skickar idag ut förslag på vilket regelverk som ska gälla för receptfria läkemedel i handeln på remiss. I föreskrifterna står det tydligt att läkemedlen måste förvaras på särskilda sätt. Bland annat ska de stå åtskilda från andra varor och de ska vara under direkt uppsikt av personalen.
– Det har ju pågått diskussioner om vissa produkter ska behöva vara inlåsta eller inte, men vi tycker att man inte ska göra det alltför svårt. Det ska gå för kunderna att gå fram och titta och känna på produkterna, men det ska hela tiden ske under uppsikt av personal, säger Johanna Lindholm på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

Vad som menas med åtskilt beror på hur butiken ser ut, men det viktigaste är att det framgår att produkterna är just läkemedel.
– När det gäller nikotintuggumin till exempel har det ju handlat om att de inte ska säljas tillsammans med andra vanliga tuggumin. Det är samma här, det ska vara tydligt att det handlar om läkemedel, säger Johanna Lindholm.

Läkemedelsverket anser också att den butiksansvarige ska bli skyldig att sköta indragningar av läkemedel när det är aktuellt och att de tar emot reklamationer. Butiken måste också dokumentera alla sina läkemedel, med information om bland annat när läkemedlen kom till butiken, hur många förpackningar och läkemedlets namn. Butikerna måste ha ett egenkontrollprogram igång innan de börjar sälja läkemedel.

Svar på remissen ska vara inne hos Läkemedelsverket senast den 21 september.

Danmark inför klagonämnd för apotek

0

Den nya nämnden, Apotekernævnet, ska se till att danska apotek lever upp till ?good pharmacy practice?. Målet är att nämnden ska tydliggöra vad man som kund kan förvänta sig av sitt apotek och visa att apotekare står på kundens sida.

Tanken är att de kunder som är missnöjda med något apotek ska kunna vända sig till nämnden för att få sin sak prövad. Om nämnden håller med om att kunden blivit felaktigt bemött kan apoteket få böter eller bli namngett i ett uttalande.
– Vi ser nu till att kunderna kan få en oberoende värdering av en händelse eller upplevelse, säger Apotekerforeningens ordförande Niels Kristensen.   

Apotekernævnet kommer att bestå av en ordförande, två patientföreträdare och två apotekare och deras arbete påbörjas under hösten.

Merck & Co blir fem enheter

0

Ett av den senaste tidens sammanslagningar inom läkemedelsindustrin börjar att ta form. Under måndagen presenterade Merck & Co hur företagets struktur kommer att se ut efter att det gått samman med Schering-Plough.

Vd Richard T. Clark kommer att fortsätta vara chef och fem nya enheter kommer att bildas. Dessa kommer att innefatta global humanhälsa (GHH), forskning (MRL) djurhälsa, konsumenthälsovård, och en tillverkningsenhet. Richard T. Clark meddelade också att omkring 40 procent av cheferna från Schering-Plough kommer att fortsätta även efter sammanslagningen men att en merpart av övriga anställda kommer att vara kvar.

Det var i mars i år som affären mellan Merck och Schering-Plough offentliggjordes. Affären väntas slutföras under slutet av året.

Ingen risk med PPI och clopidogrel i studie

0

Läkemedelsverket gick i våras ut med en varning för att behandla patienter med det trombocythämmande medlet clopidogrel och protonpumpshämmare, PPI. Anledningen var att studier visat att kombinationsbehandlingen ökade risken för hjärtinfarkt eftersom effekten av clopidogrel minskade när det användes samtidigt med PPI.

Vid den pågående hjärtkärlkongressen ESC i Barcelona presenteras nu data som pekar på motsatsen, åtminstone för ett av preparaten. Material från den så kallade Triton-Timi 38-studien, där trombocythämmarna Plavix (clopidogrel) och Efient (prasugrel) jämfördes hos hjärtpatienter som skulle genomgå ballongvidgning har analyserats av forskare från bland annat Brigham and Women?s Hospital i Boston.

Av de studerade patienterna fick omkring 30 procent behandling med både Plavix och Efient. Forskarna såg inget samband mellan den samtidiga behandlingen och minskat skydd mot hjärt-kärlrelaterade händelser varken i gruppen som fått clopidogrel eller i gruppen som fått prasugrel.

Studien presenteras online i tidskriften Lancet och i en kommenterande artikel skriver två forskare vid Technische Universität München, Tyskland, att det finns en interaktion mellan protonpumpshämmare och så kallade tieonopyridiner, dit clopidogrel och prasugrel räknas, men att interaktionen inte har betydelse kliniskt för de flesta patienter med samma bakgrund som de i studien.

Blodfettrubbningar kvar trots statinbehandling

3

Det är data från den internationella lipidstudien, DYSIS, som pekar på att dagens statinbehandling inte är tillräcklig för högriskpatienter. Den epidemiologiska studien som genomförts med patienter från Europa och Kanada, varav 958 från Sverige, presenterades vid den pågående kardiologkongressen i Barcelona.

Totalt ingick 22 000 personer över 45 år som behandlats med statiner under minst tre månader i. Syftet var att se hur deras blodfettsvärden ändrades under behandlingen. Resultatet visade att 48 procent av patienterna inte hade uppnått behandlingsmålet för LDL. Omkring en fjärdedel, 26 procent, hade för låga HDL-värden och 38 procent hade för höga nivåer av triglycerider.

Pia Lundman är överläkare på Danderyds sjukhus och var ansvarig för den svenska delen av studien. Hon säger att studieresultaten var väntade.
– Tyvärr så är det så, vi har sett tidigare att patienter med hög risk inte blir tillräckligt hjälpta av den behandling som ges idag. Vi behöver skruva till behandlingen ytterligare för att få ner deras risk, säger Pia Lundman.

Som högriskpatienter räknades de som redan haft en hjärt-kärlhändelse, stroke eller diabetes. Bland de svenska deltagarna var det omkring 65 procent av männen och 56 procent av kvinnorna som inte uppnådde behandlingsmålen för LDL. Eftersom patienterna behandlades med olika statiner beräknade forskarna vad deras doser motsvarade i en slags medelnivå.

Pia Lundman menar att en annars frisk person inte behöver någon preventiv statinbehandling men att det finns mer att göra i högriskgrupperna.
– Det finns lättillgängliga och relativt billiga preparat som kan hjälpa just patienter med en hög risk men med dagens riktlinjer  räcker vi inte ända fram, säger Pia Lundman.

Studien har sponsrats av företaget Merck & Co.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng