För tidigt födda barn
bör vaccineras tidigt

En ny litteraturstudie visar att prematura barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta vid 8 veckors ålder.

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Högsta talen någonsin
av insjuknade i TBE

Under förra året diagnostiserades närmare 400 personer med den fästingburna sjukdomen, vilket är rekord.

Böter för reklam för
medicinskt plåster

Marknadsföringen av ett plåster som ska lindra neuropatisk smärta anses sakna stöd i produktresumén.

Läkemedelsverket avråder från självmedicinering

Myndigheten går ut med information om riskerna med att använda sköldkörtelprodukter för självmedicinering.

Så ska psoriasis behandlas enligt nya riktlinjer

Socialstyrelsen publicerar en remissversion med riktlinjer för behandling av psoriasis.

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.

Ytterligare stöd
för barnvaccinering

Full uppsättning av vaccin under de första månaderna i livet stör inte immunförsvaret, enligt ny studie.

Stora skillnader i läkemedelsbehandling

Det finns både regionala och socioekonomiska skillnader när det gäller läkemedelsbehandling för Alzheimer.

Zinbryta granskas efter hjärninflammationer

Företaget meddelar att de kommer att dra tillbaka läkemedlet, som behandlar skovvis MS, från marknaden.

När självförtroendet är större än kunskaperna

En rimlig förväntning är att folk som debatterar vet vad de pratar om, skriver Sara Heyman i ett blogginlägg.

Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

Regeringen vill att läkemedel som inte ingår i förmånen när det går ska bytas ut mot ett som ingår i förmånen.

Nya riktlinjer för utveckling av läkemedel för Alzheimer

EMA:s nya riktlinjer ska underlätta för utvecklingen av läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen.

RA-läkemedel inte bättre mot smärta än placebo

Hydroxiklorokin gav inte bättre resultat mot smärta vid behandling av artros i händerna, visar en ny studie.

”Kopparpåverkan går inte att utesluta”

Det kan finnas individuell känslighet för kopparen från spiraler. Det finns dock inget vetenskapligt underlag som tyder på det. Här saknas studier.