Äntligen öppna och nyfikna frågor om vaccin

Sara Heyman blev löjligt glad över ett mejl från en skolelev, berättar hon i redaktionsbloggen.

Nya rekommendationer för diabetesbehandling

Individanpassning betonas i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för diabetes typ 2.

Apotekare får stipendium för demensforskning

Azadeh Karami har utsetts till stipendiat av Gun och Bertil Stohnes Stiftelse för sin forskning på biomarkörer.

Vaccin associeras inte med autoimmuna sjukdomar

Forskare i Danmark och Sverige har studerat kohorter med vuxna kvinnor som fått och inte fått hpv-vaccin.

Antibiotikaresistenta gener identifierade

Forskare i Göteborg har kartlagt ett stort antal gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.

Besök av gigant inom cancerforskning

Professor Douglas Hanahan har banat väg för förståelsen av cancer genom att förklara hur tumörceller beter sig. I november gästtalar han vid Scheelesymposiet.

Inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini

Samtliga fyra förundersökningar mot kirurgen läggs ner. Kammaråklagaren kan inte styrka att brott har begåtts.

Pressmeddelande från Abbvie friat av IGN

Pressmeddelandet bedöms inte ha ett kommersiellt syfte så att det regleras av de etiska reglerna.

Tusentals barn blir utan vaccin på grund av priset

De livräddande vaccin mot bland annat lunginflammation som finns når inte en tredjedel av världens länder.

Positiva resultat för studie med zikavaccin

En vaccinkandidat har testats i en studie på 40 friska individer. Alla utvecklade antikroppar mot zika.

Böter för ordval i marknadsföring av Botox

Företaget Allergan fälls för att ha använt ord som saknar tillräcklig förankring i produktresumén.

Cancerläkemedlet Tagrisso in i högkostnadsskyddet

Den nya behandlingen för vuxna med icke-småcellig lungcancer kommer att subventioneras från oktober.

Barn fick för lite narkos under operation

Ett barn som opererades fick av ett misstag inte sövningsmedlet under en tid under operationen.

Barn ordinerades toxisk dos paracetamol

Ett barn som vägde elva kilo ordinerades Alvedon i normaldos för en vuxen person.

Apoteken har eget ansvar att åstadkomma förändring

Varför kavlar inte apoteksaktörerna upp ärmarna istället för att bara prata, skriver Ingrid Helander i en blogg.