Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.

Uppsala säte för nya Etikprövningsmyndigheten

Placeringen ska underlätta samverkan med Läkemedelsverket och andra myndigheter.

Snabbspår för läkemedel mot Wilsons sjukdom

Det svenska bolaget Wilson Therapeutics har beviljats fast track-status av USA:s läkemedelsmyndighet.

Nya rekommendationer om urinvägsinfektion

Resistensläget har förändrats sedan de förra rekommendationerna, skriver Läkemedelsverket.

Liten ökad risk med adhd-läkemedel

Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie.

Jäst kan ge billigare proteinläkemedel

Ett viktigt steg mot en effektivare produktion av läkemedel har tagits då jästens metabolism kartlagts.

Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2

”Vi ser en vattendelare för diabetes” säger professor Roy Taylor om resultaten från brittisk studie.

Ökad säkerhet vid receptexpediering

En nyligen införd it-tjänst visar om förskrivaren har rätt behörighet för att skriva ut ett visst läkemedel.

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.

Läkemedelsbolag döms till höga böter i USA

Jury anser att bolagen inte informerat tillräckligt om riskerna för sitt blodförtunnande läkemedel Xarelto.

Apotekare gav höjd patientsäkerhet

I en amerikansk studie fann forskare stora fördelar med att en apotekare eller apotekstekniker gick igenom patienternas läkemedelslistor på akuten.

Därför är färgen på viagratabletten blå

I en ny bok analyseras hur läkemedel både påverkas av och påverkar våra uppfattningar och identiteter.

Prostatacancerläkemedlet Xofigo ska utredas

En pågående klinisk studie har visat på en ökad risk för död och frakturer. Nu ska läkemedlet granskas.

Hoppas på färre komplicerade förgiftningar

Läkemedelsverket tycker att PRAC:s beslut att behålla sin rekommendation att dra in Alvedon 665 är rimligt.

Esmya ska granskas efter allvarliga leverskador

Läkemedlet som ges för behandling av myom, och som även testas för behandling av pmds, ska granskas.

Viagra blir receptfritt i Storbritannien

Storsäljaren för erektil dysfunktion kommer att säljas som farmaceutsortiment på apotek. Förhoppningen är att försäljningen av förfalskade läkemedel ska minska.