Annons
Madeleine Wallding lämnar Läkemedelsverket och NLS
Madeleine Wallding

Madeleine Wallding lämnar Läkemedelsverket och NLS

Madeleine Wallding lämnar efter åtta år rollen som motor i den nationella läkemedelsstrategin.

16 sep 2020, kl 16:07
0

Annons

Madeleine Wallding har sedan 2012 varit en drivande och sammanhållande kraft i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin, NLS. Som direktör vid Läkemedelsverkets centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, har hon varit med och utvecklat det svenska arbetet för att läkemedel ska komma till bästa möjliga nytta.

Nu lämnar hon det uppdraget och återvänder till läkemedelsindustrin.

– Det är med blandade känslor som jag nu beslutat att lämna samordningsarbetet av NLS. Det har varit en stor förmån att få vara med och bygga upp arbetet inom nationella läkemedelsstrategin tillsammans med ett 30-tal olika aktörer inom bland annat myndigheter, organisationer, akademi, profession, apoteksbransch, läkemedelsindustri och vård, säger hon till Läkemedelsvärlden.

Ordnat införande viktigt framsteg

Ett av hennes motiv för att en gång hoppa på CBL-jobbet var att hon ville vara med och påverka processen kring ordnat nationellt införande av nya läkemedel. Ett annat var att hon ville förbättra patientsäkerheten för barn som behandlas med läkemedel.

– På båda dessa områden har stora framsteg skett under de gångna åren och jag är glad och stolt över att ha fått vara med och bidra till detta. Även förbättringarna av rapportering och återkoppling när det gäller biverkningar är något som det känns särskilt viktigt att vi har åstadkommit, säger hon.

– Men som samordnare är det egentligen omöjligt att välja några aktiviteter och resultat framför de andra – alla är mina barn!

Madeleine Wallding anser att en mycket värdefull effekt av den nationella läkemedelsstrategin också är att det skapat en plattform för samverkan som inte fanns tidigare.

– Jag minns de allra första mötena med de olika aktörerna. Då följde var och en främst sina egna spår. Tack vare att vi fått en plattform för samverkan har alla fått ett större helhetsperspektiv.

En allt mer koncentrerad strategi

När Madeleine Wallding kom till CBL-kansliet från läkemedelsindustrin var den första nationella läkemedelsstrategin redan klar. Den innehöll fem målområden och sju insatsområden. Ett 50-tal olika aktiviteter hos skilda aktörer var kopplade till strategin.

Steg för steg har arbetet sedan fokuserats allt mer på särskilt prioriterade områden. Den tredje versionen av strategin, som nyligen blev klar, behåller de tre målområden som fanns i föregående version och konkretiserar dessa genom särskilda fokusområden.

– Fokusområdena är ett viktigt steg. Strategin är så bred så man måste våga prioritera och selektera insatser för att komma framåt, säger Madeleine Wallding.

– Att våga prioritera och fortsätta satsa på uppföljning får bli mitt medskick till min efterträdare.

Vem som blir Madeleine Walldings efterträdare är ännu inte klart.

Madeleine Wallding går till läkemedelsföretaget Novo nordisk där hon blir affärsområdeschef med ansvar för företagets satsning inom terapiområdet obesitas.

TEXTEN UPPDATERAD 17 september