Annons
Många vill påverka NLS-planen för nästa år
Foto>: Istock

Många vill påverka NLS-planen för nästa år

Fjorton aktörer föreslår en rad prioriteringar och aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin 2021.

9 nov 2020, kl 10:22
0

Annons

Inför varje år gör parterna inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS, en handlingsplan och nu pågår arbetet med NLS-planen för 2021. Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, vid Läkemedelsverket håller i detta jobb och har gjort en förberedande omvärldsanalys.

Ett 20-tal aktörer som deltar i utvecklingen på läkemedelsområdet inbjöds att medverka med inspel till denna analys. Fjorton av dem nappade och har bidragit med trendspaningar, idéer, åsikter om prioriterade frågor och förslag på aktiviteter som skulle kunna ingå i NLS-planen för 2021.

– Syftet med omvärldsanalysen är att generera idéer och fungera som underlag i planeringen av olika insatser, säger Madeleine Wallding, direktör för CBL, i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att förutsättningslöst kunna dela varandras bilder av vilka de stora utmaningarna och möjligheterna är inom läkemedelsområdet.

Många olika spår i omvärldsanalysen

De aktörer som medverkar i omvärldsanalysen är Apotekarsocieteten, CBL, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Funktionsrätt Sverige, Inera, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, regionerna, Sveriges farmaceuter, Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Vårdförbundet.

Tidigare beslutade fokusområden för läkemedelsstrategin under åren 2020-2022 är som Läkemedelsvärlden rapporterat tillgänglighet till läkemedel, uppföljning av läkemedelsanvändning och värdering av kunskap och evidens.

De fjorton aktörerna anknyter delvis till dessa i sina bidrag, men kommer också med andra förslag. Många av de prioriteringar och aktiviteter som föreslås handlar om stora, aktuella läkemedelsfrågor som läkemedelsberedskap, restnoteringar, antibiotikaresistens och läkemedels miljöpåverkan.

CBL bearbetar nu de inskickande förslagen inför beslutet om NLS-planen för 2021.