Annons

Inhalerat insulin fick klartecken av CHMP

Pfizer och Nektar Therapeutics omskrivna inhalerade insulin Exubera fick klartecken vid EMEA:s rådgivande kommitté CHMP:s oktobermöte. Säkerhetsaspekter nämns i indikationsskrivningarna.

14 okt 2005, kl 16:32
0

Annons

Huvudindikationen gäller behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, som inte uppnått tillräcklig blodsockerkontroll med perorala diabetesläkemedel och därför behöver insulinterapi.

Indikation gäller också för behandling av vuxna med typ 1-diabetes, som tillägg till lång- eller medellångverkande subkutant insulin, “för de patienter där de potentiella fördelarna med att addera inhalerat insulin överväger de potentiella säkerhetsproblemen”.