Handeln presenterade förslag till omreglering

Representanter för Svensk Handel uppvaktade idag riksdagens socialutskott med ett förslag till omreglering av apoteksmonopolet.

13 okt 2005, kl 16:16
0

Annons

Handeln presenterade en modell där receptfria läkemedel förvaras bakom disk eller i låsta skåp i butikerna och en åldersgräns på 18 år tillämpas för försäljning.

? Handeln kan bidra till skärpt priskonkurrens, genom att vi kan skapa press på leverantörerna. Faktum är att inom varje
kategori av läkemedel i dag finns relativt få leverantörer. Men om det fanns fler försäljningskanaler skulle antalet leverantörer öka. Vi har fått detta bekräftat genom de uppvaktningar som gjorts från utländska läkemedelsbolag. De anser att det är svårt att få sina produkter exponerade på ett bra sätt hos Apoteket, säger Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel, till nyhetsbrevet Pharma Online.

Nyligen presenterade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson de första direktiven till den nya utredningen av apotekssystemet, med inriktning på nikotinläkemedel. Till utredare utsågs ordföranden i SLL:s ägandeutskott Anders Lönnberg.