Annons

LFN inför elektronisk prisansökan

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, förbättrar servicen till läkemedelsföretagen genom att införa en elektronisk prisansökan för läkemedel.

17 okt 2005, kl 16:02
0

Annons

Den nya rutinen ger fördelar både för läkemedelsföretagen och för myndigheten och är ett led i LFN:s arbete med att förverkliga visionen om 24-timmarsmyndigheten.

LFN lanserar en elektronisk ansökan som riktar sig till läkemedelsföretag som vill ansöka om pris och subvention för sina produkter. Totalt hanterar LFN mer än 7 500 ansökningar per år. I de allra flesta fall handlar det om tidskrävande rutinärenden i pappersform där företaget vill ändra priset på ett läkemedel inom ramen för det generiska utbyte som sker på landets apotek.

– Vi har varit duktiga på att skapa priskonkurrens inom det generiska utbytet. Nu
vill vi gå vidare och utveckla e-tjänster som förenklar företagens arbete när de
konkurrerar om att vara billigast, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör
på LFN.