Annons

HD fastställde dom för nätapotek

Högsta domstolen har fastställt domarna för de sex personer som sålt läkemedel för åtminstone 19 miljoner kronor på internet.

12 jan 2009, kl 10:56
0

Annons

Största delen av försäljningen har varit riktad mot kunder i andra länder än Sverige. Men eftersom verksamheten bedrivits från Sverige ska personerna dömas här anser HD.

Männen dömdes
i juli 2008 av Svea Hovrätt för bland annat grovt narkotikabrott och brott mot lagen om handel med läkemedel.
De dömda överklagade sina domar med motiveringen att svensk lag inte skulle tillämpas, eftersom preparaten inte sålts eller förvarats i Sverige.
Men HD fastställde domarna på mellan två och sju år för de sex männen eftersom huvudmannen agerat från Sverige.