Annons
Fortsatt hög efterfrågan på vaccin mot influensa

Fortsatt hög efterfrågan på vaccin mot influensa

Efterfrågan på influensavaccin fortsätter att vara hög även denna höst och vinter, visar en rapport.

6 feb 2020, kl 06:28
0

Förra säsongen överraskade en ökad efterfrågan på influensavaccin vården och det blev svårt att få vaccinet att räcka till. Den här gången beställde regionerna fler vaccindoser och det verkar ha varit ett klokt drag. För det ökade intresset för att vaccinera sig mot säsongsinfluensa håller i sig även i år. Detta enligt den senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten om influensasäsongen 2019-2020.

Efterfrågan på influensavaccin oförändrad

Säsongens vaccinationskampanj startade två veckor senare än vanligt på grund av ett fördröjt vaccinbeslut från världshälsoorganisationen, WHO. Den 19 november körde vaccineringen i gång, på flera håll marknadsförd genom kampanjer riktade till de riskgrupper som är viktigast att vaccinera. Det handlar om personer över 64 år, barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomstillstånd samt gravida.

I de flesta regioner är influensavaccinet gratis för dessa grupper. Från och med kommande säsong, 2020-2021, gäller detta även Västra Götaland. Regionen har hittills hört till de få som inte erbjuder riskgrupperna kostnadsfri vaccinering, men har nu beslutat om en ändring.

Från 19 november till mitten av januari hade sammanlagt 11 procent av befolkningen i riket som helhet vaccinerat sig, enligt influensarapporten för vecka 4. Av personer som är 65 år och äldre hade 47 procent tagit influensavaccin. Täckningsgraderna i samtliga åldersgrupper ligger på samma nivå som föregående rekordsäsong.

Vaccinationstäckningen i yngre riskgrupper på nationell basis går inte att läsa ut av statistiken, varken när det gäller gravida eller kroniskt sjuka.

Stora skillnader

Det är som vanligt stor variation i täckningsgraden mellan regionerna. Det beror delvis på skillnader i hur vaccinationerna registreras, men ger ändå en uppfattning om var i landet som intresset för att vaccinera sig är störst.

I åldersgruppen 64+ har Region Jönköpings län hittills denna säsong rekordet med 62 procents vaccinationstäckning. God tvåa är Region Kronoberg med 61 procent. Även Värmland, Västmanland och Östergötland ligger på över 50 procents täckning i denna åldersgrupp.

Region Stockholm har den här säsongen, som Läkemedelsvärlden rapporterat, satsat på en reklamkampanj för att försöka öka täckningen bland dem över 64 år. Målet är att på några års sikt nå upp till 60 procents täckning. Hittills denna säsong ligger dock täckningen i denna åldersgrupp av Stockholmare på samma 45 procent som de föregående två säsongerna.

I skuggan av coronaviruset

I dessa tider när utbrottet av det nya coronaviruset sprider oro i världen, kommer den årliga säsongsinfluensan lätt i skymundan. Men Folkhälsomyndighetens rapport påminner om att influensan för svensk del än så länge är ett mer påtagligt och allvarligt hot.

Trots att innevarande influensasäsong inte verkar bli en av de intensivare, har hittills 56 personer behövt intensivvård på grund av influensa. Flertalet men inte alla hade andra kroniska sjukdomstillstånd.

Vaccinationskampanjen pågår till och med 29 februari och enligt Folkhälsomyndigheten är det fortfarande meningsfullt att vaccinera sig om man inte gjort det. Visserligen tar det upp till ett par veckor innan vaccinet ger maximal skyddseffekt. Men säsongens influensatopp är enligt prognoserna ännu inte nådd så det kan fortfarande vara en god idé att skaffa sig ett skydd.

Influensaspridningen i landet ökade något under vecka 4 när julledigheterna var över. Den veckan rapporterades 336 bekräftade influensafall i landet. Men spridningen ligger ännu på en låg nivå och väntas öka framöver. Folkhälsomyndigheten förutspår att toppen kommer att nås under februari eller mars.

Hittills har influensa A varit den dominerande virustypen, en influensatyp som brukar slå särskilt hårt mot äldre.