Annons
Vaccinering mot säsongsinfluensa försenas

Vaccinering mot säsongsinfluensa försenas

Vaccinationskampanjen inför influensasäsongen kommer i år i gång två veckor senare än normalt.

5 sep 2019, kl 08:47
0

Annons
AnnaSara Carnahan

AnnaSara Carnahan. Foto: Lena Katarina Johansson.

Hösten är här och regionernas planering av vaccinationskampanjen inför influensasäsongen pågår nu för fullt. Startskottet för regionernas vaccinationskampanj går i år i vecka 47, i de flesta regioner 19 november. Detta är två veckor senare än de senaste åren.

Förseningen orsakades enligt myndigheter och vaccintillverkare av en fördröjning hos världshälsoorganisationen WHO i början av året. WHO:s experter analyserar varje år influensaepidemins utveckling och gör en prognos för vilka virusstammar som kommer att dominera under det kommande året.

Försenad rekommendation

Baserat på prognosen publicerar WHO en rekommendation om vilka fyra virusstammar – två influensa A –  och två influensa B-stammar – som ska ingå i kommande säsongs influensavaccin. Först därefter kan tillverkarna sätta i gång produktionen.

Vanligtvis kommer WHO:s rekommendation i februari. Men i år var experterna osäkra på en av de fyra stammarna och tog en extra månad på sig att komma till beslut om vaccinrekommendationen.

– Det skapade en generell försening i produktionen. Därför startade vi tidigt en dialog med Folkhälsomyndigheten som sedan i samråd med regionerna beslutade att senarelägga kampanjen för att säkerställa att de hinner få tillräckligt många doser till vaccinationsstarten, säger Per Öhlén, läkemedelsföretaget Sanofi Pasteurs chef i norra Europa.

Sanofi Pasteur marknadsför vaccinet Vaxigrip tetra och är den tillverkare som har leveransavtal om influensavaccin med flest svenska regioner. Övriga regioner har avtal med företaget Mylan som marknadsför vaccinet Influvac tetra.

Komprimerad vaccinering

En intressant fråga är förstås om det finns en risk att förseningen av kampanjstarten leder till ett ökat antal influensafall. Det brukar anses viktigt att hinna vaccinera så många som möjligt före jul för att framför allt riskgrupperna ska ha ett bra skydd när influensaspridningen intensifieras i januari-februari.

AnnaSara Carnahan, epidemiolog och influensaexpert vid Folkhälsomyndigheten, tror att regionerna kommer att klara detta trots förseningen.

– Regionerna jobbar stenhårt med att ha tillräckligt med vaccinationstider och personal. Jag är övertygad om att de kommer att klara att komprimera vaccineringen och hinna med trots att de har kortare tid på sig, säger hon.

Räcker vaccinet?

I år har samtliga regioner gått över till fyravalent influensavaccin. Redan i fjol ersatte, som Läkemedelsvärlden rapporterade, flertalet av dem det trivalenta (skyddar mot tre virusstammar) med ett fyravalent. De få regioner som då inte bytte har gjort det i år.

Men kommer influensavaccinet att räcka till alla som vill vaccinera sig den här gången? I fjol tog det ju slut på många ställen bara några veckor in i vaccinationskampanjen. Både i Sverige och många andra länder i Europa var intresset för att vaccinera sig större än väntat och akut vaccinbrist uppstod.

AnnaSara Carnahan, Folkhälsomyndigheten, berättar att de tillverkare hon varit i kontakt med ser till att fler vaccindoser beställs till Sverige i år för att skapa en buffert och förhindra nya bristsituationer. Detta bekräftar Per Öhlén vid Sanofi Pasteur.

– Regionerna har beställt mer vaccin inför den här säsongen och vi har även utökat vårt extralager och på så sätt skapas större marginaler, säger han.

– Vi har också en tätare dialog med regionerna för att vid behov kunna fördela vaccindoserna på ett mer effektivt sätt än tidigare, då det förekom att en del enheter bunkrade upp medan andra stod utan.