Annons
Förkylningssprej hade ingen effekt på livskvalitet
Coldzyme. Foto: Enzymatica.

Förkylningssprej hade ingen effekt på livskvalitet

Förkylningssprejen Coldzyme gav inte bättre livskvalitet vid förkylning än placebo, visar ny studie.

4 sep 2019, kl 16:09
0

Annons

Den svenskutvecklade förkylningssprejen Coldzyme nådde inte det primära effektmåttet – förbättrad livskvalitet – i en dubbelblind, randomiserad studie, meddelar företaget bakom produkten, Enzymatica i ett pressmeddelande.

Totalt ingick 700 personer i studien, som genomfördes vid tio studiecentra i Tyskland. De fler än 400 deltagarna som blev förkylda under studietiden behandlades slumpvis och dubbelblint med antingen Coldzyme eller placebo.

Det primära effektmåttet, förbättrad livskvalitet utvärderat med mätverktyget Wisconsin upper respiratory symptom survey (WURSS-21), nåddes inte, vilket innebär att Coldzyme i detta avseende inte var bättre än placebo.

Företaget har tidigare gjort en mindre, enkelblind, studie med samma utfallsmått med 400 personer. Dessa ombads slumpvis att antingen ta Coldzyme eller inte använda produkten vid första tecken på förkylning. Av de 267 som utvecklade en förkylning hade de som tagit Coldzyme bland annat statistiskt förkortad förkylningsperiod, lindrigare förkylningssymtom och förbättrad livskvalitet, enligt företaget.

I den nu avslutade dubbelblinda och randomiserade studien kunde dock inte resultaten upprepas.

Även den virusreducerande effekten av Coldzyme har undersöktes i en dubbelblind och placebokontrollerad studie. Inte heller i den studien, som kom i slutet av 2016 och som Läkemedelsvärlden rapporterade om, uppnåddes det primära effektmåttet och sprejen gav ingen minskning av virusmängd i halsen jämfört med placebo.

Coldzyme klassas som en medicinteknisk produkt i klass I och säljs receptfritt på apotek. Produkten innehåller glycerol och enzymet trypsin och är tänkt att fungera så att de båda ämnena ska bilda en skyddande hinna i munhålan och svalget, som gör att virus inte kan binda till och infektera celler utan i stället sväljs ned.

Som en klass I-produkt sorterar Coldzyme i den lägsta klassen av medicintekniska produkter. Utmärkande för produkter i den klassen är att de bedöms vara förknippade med lägre risk. Coldzyme är granskad av Läkemedelsverket.