Annons
Förkylningsspray inte bättre än placebo

Förkylningsspray inte bättre än placebo

En klinisk studie med munsprayen Coldzyme visar att den inte har bättre effekt än placebo.

21 dec 2016, kl 12:12
0

Annons

En klinisk randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie har undersökt munsprayen Coldzymes effekt att reducera virusmängd och minska förkylningssymtom. Resultaten visade att sprayen inte har någon signifikant skillnad jämfört med placebo, meddelar bolaget bakom sprayen, Enzymatica, i ett pressmeddelande.

Coldzyme klassas som en medicinteknisk produkt och säljs receptfritt på apotek och innehåller glycerol och enzymet trypsin. De båda ämnena bildar en skyddande hinna i munhålan och svalget som gör att virus inte kan binda till och infektera celler utan i stället sväljs ned.

I den kliniska studien blev 88 personer experimentellt infekterade med ett vanligt förkylningsvirus (Rhinovirus 16). Det primära effektmåttet var minskning av total virusmängd i halsen och det sekundära effektmåttet var minskning av antal dagar med förkylningssymtom. I inget av fallen visade dock Coldzyme någon statistiskt signifikant effekt.

I en tidigare studie där 44 personer infekterades med förkylningsvirus och därefter behandlades med Coldzyme eller placebo visade dock munsprayen en statistiskt säkerställd effekt på färre antal rapporterade sjukdagar och virusmängd. En förklaring till de nu negativa resultaten kan enligt bolaget vara att de rapporterade symtomen och sjukdomslängden i den nyss avslutade studien, var mildare respektive kortare.

Effekten av Coldzyme har tidigare ifrågasatts av experter, som i en artikel i Dagens Medicin, bland annat menar att produkten borde klassas som läkemedel och utvärderas därefter.

Coldzyme klassas som en medicinteknisk produkt i klass I, den lägsta klassen av medicintekniska produkter. Utmärkande för produkter i den klassen är att de bedöms vara förknippade med lägre risk. Coldzyme är granskad av Läkemedelsverket.