Landstingen byter till effektivare vacciner

Landstingen byter till effektivare vacciner

Inför influensasäsongen har alla landsting utom två gått över till ett mer heltäckande vaccin än tidigare.

7 sep 2018, kl 06:00
0

AnnaSara Carnahan

AnnaSara Carnahan. Foto: Lena Katarina Johansson.

Förberedelserna har startat för vaccineringen mot influensa för framför allt riskgrupper under säsongen 2018-2019. Denna gång kommer de flesta landsting och regioner att ersätta det trivalenta (skyddar mot tre virusstammar) vaccin som hittills använts med ett fyravalent influensavaccin, visar en kartläggning som Läkemedelsvärlden gjort. De nya vaccinerna skyddar mot både två influensa A-stammar och två influensa B-stammar.

– Med tanke på den gångna influensasäsongen tyckte vi det var värt att byta ut vårt tidigare vaccin mot ett som ger bredare skydd, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting.

Han syftar på att influensasäsongen 2017-2018 dominerades av virusstammen B/Yamagata, en stam som bara det fyravalenta vaccinet skyddade mot. Det trivalenta vaccin som landstingen använde då hade därför sämre skyddseffekt.

Fler och fler vaccintillverkare erbjuder nu fyravalent vaccin och under våren och sommaren har många landsting och regioner gjort nya avtal och upphandlat den bredare vaccintypen.

– Övergången från trivalent till fyravalent vaccin har gått väldigt snabbt, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Bara två landsting, Värmland och Sörmland, kommer att ha kvar det trivalenta vaccinet mot två A-stammar och endast en B-stam 2018-2019.

– Vi har ett gällande avtal om detta vaccin som sträcker sig ett år till och kommer sedan att göra en ny upphandling. Det är rätt troligt att vi då väljer ett fyravalent vaccin, säger Ingemar Hallén som är smittskyddsläkare i Värmland.

Ingemar Hallén bedömer att det är osannolikt att vi redan i år får en upprepning av föregående säsongs ovanliga influensaprofil, med ett stort inslag av B-virusstammar. Han räknar därför med att det trivalenta vaccinet kommer att ge god skyddseffekt 2018-2019.

– Det kanske kan vara en kommunikationsmässig utmaning att förklara detta för allmänheten, säger han. Men jag hoppas att vi ska lyckas och att vi får ut budskapet att det viktiga är att alla i riskgrupperna vaccinerar sig, oavsett om vaccinet är tri- eller fyravalent.

Folkhälsomyndighetens AnnaSara Carnahan delar den bedömningen.

– Det är ovanligt med sådana influensasäsonger som den gångna, med ett stort inslag av influensa B. Därför är det osannolikt att det kommer att vara medicinskt viktigt att använda fyravalent vaccin just kommande säsong, säger hon. Men över tid kan det vara värt att byta till det bredare vaccinet och det är också åt det hållet som utvecklingen går.

Fyra virusstammar

Influensavirus förändras ständigt och vaccinerna anpassas därför årligen för att skydda mot de virustammar som världshälsoorganisationen WHO bedömer kommer att dominera kommande säsong. Säsongen 2018-2019 förväntas dessa stammar få störst spridning:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus

B/Colorado/06/2017-like virus (linjetyp B/Victoria)

B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

De fyravalenta vaccinerna skyddar mot samtliga dessa, de trevalenta bara mot en av B-stammarna.

Här är riskgrupperna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig influensavaccination av

 • Personer över 64 år
 • Gravida efter vecka 16
 • Vuxna och barn från 6 månader med
  kronisk hjärtsjukdom,
  kronisk lungsjukdom,
  andra tillstånd som ger sämre lungfunktion eller hostkraft,
  lever- eller njursvikt,
  diabetes,
  kraftigt nedsatt immunförsvar.

Många landsting erbjuder influensavaccination till riskgrupper till reducerat pris eller helt kostnadsfritt.

Föregående artikel Sverige måste återupprätta samhällsfarmacin
Nästa artikel Skapar läkemedelslager inför utträdet ur EU