Annons
Sverige måste återupprätta samhällsfarmacin

Sverige måste återupprätta samhällsfarmacin

“Alla inom apoteksområdet måste ta sitt ansvar”, skriver Apotekarsocietetens vd Karin Meyer i ett blogginlägg.

6 sep 2018, kl 09:33
0

”Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har nästan all forskning kring samhällsfarmaci, det vill säga forskning kring apotekens bidrag till läkemedelsområdet, försvunnit från Sverige.

Intressanta områden kan till exempel vara utvärdering av farmaceutiska tjänster och hur den starkt ökade näthandeln kan utformas för att ge den bästa möjliga nyttan.

De svenska apoteken bidrar på många sätt till en bra läkemedelsanvändning, men utvecklingen går snabbt och det gäller att kunna ha en stark ställning även i framtiden. Evidensbaserad kunskap är en förutsättning för att fortsätta utveckla verksamheten i positiv riktning.”

Hela Karin Meyers blogginlägg hittar du här.