Annons

Månads arkivering februari 2015

Stockholm behåller Apoteket AB för dos

0

Landstinget beräknar att spara 50 miljoner kronor genom att teckna en förlängning för inköp av dosläkemedel med samma aktör som idag. Det nuvarande avtalet med Apoteket AB gäller fram till och med kommande årsskifte och för 2015 är kostnaden drygt 40 miljoner kronor. Med det förlängda avtalet blir priset betydligt bättre. För de båda åren 2017 och 2018 ska tjänsten kosta 32 miljoner.

Stockholms läns landsting uppger att cirka 28 000 personer använder dosförpackade läkemedel idag. Det innebär en kostnad för 2015 på 1 430 kronor per patient.
 

Kristina Fritjofsson om att lyfta fram farmaceuternas kompetens

0

I november valdes Kristina Fritjofsson till ny ordförande för fackförbundet Sveriges Farmaceuter. Hon arbetar 20 procent för förbundet, resten av tiden ägnar hon åt att äga och driva Apotek Samariten i Uppsala. Men hon ser ingen konflikt i att hon är arbetsgivare och samtidigt företräder medarbetarna.
– Det är lika viktigt för mig som arbetsgivare att hålla mig till arbetsrätt och avtal. Jag vinner mest på att ha nöjda medarbetare, det är en självklarhet.

Vad har du för erfarenheter som du vill ta med dig till fackförbundet?
– Jag är legitimerad apotekare, och jag har bland annat arbetat i läkemedelsindustrin som läkemedelskonsulent, produktchef och klinisk prövningsledare samt i chefsposition. Jag hade alltid drömt om ett eget apotek, så när jag fick höra talas om omregleringen kändes det spännande. Sedan oktober 2010 driver jag Apotek Samariten tillsammans med en kompanjon. Jag har sett många olika sektorer och kan visa medlemmarna vilka möjligheter som kommer med utbildningen. 

Vilka är de viktigaste frågorna för Sveriges Farmaceuter?
– Jag vill framhålla apotekares och receptariers kompetens, och se till att den nyttjas på ett optimalt sätt. Det öppnar även upp arbetsmarknaden för oss. Vi ska vara en självklar kontakt när det gäller läkemedelsfrågor i Sverige, det är vi som är experter på läkemedel.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Vi måste jobba mer med rekrytering och öka medlemsantalet. De flesta fackförbunden tappar medlemmar, så vi behöver förtydliga fördelarna med ett medlemskap. Ju större vi blir, desto större maktfaktor blir vi. Vi är det enda förbundet bara för apotekare och receptarier, vi kan driva professionens frågor bäst.

– Det är också viktigt att förtydliga begreppen, det finns så mycket olika titlar på apotekskedjorna när det faktiskt handlar om två legitimerade yrken. Det är viktigt att visa att man är stolt över sin legitimering.

Vilka är de viktigaste fackliga frågorna just nu?
– En facklig fråga som vi driver är fyra veckors sammanhängande semester. Det har förhandlats bort, men det är viktigt för medlemmarna. Det måste åtminstone finnas möjlighet att önska fyra veckors sammanhängande semester. Jag vet att några apotekskedjor försöker lösa det. Förbundet kommer inom kort att kampanja kring den här frågan.

– För anställda inom statlig sektor är den stora frågan just nu pensionsavtalet. Förhandlingen sköts av Saco-S där vi är representerade.

– Jag vet också att det finns ett ökande problem med hög arbetsbelastning och att det är stor fokus på merförsäljning. Det är viktigt att det blir merförsäljning som känns relevant för kunden, där farmaceuten kan visa sin kompetens och skapa ett förtroende. Det är ett legitimerat yrke som man pluggat i tre eller fem år för och så är det viktigaste att det ska ta kort tid vid expedieringen och att man ska sälja något extra. Det är felaktig användning av resurser och kompetens, och inte heller vad våra medlemmar vill.

– Vi är de som ska prata med kunderna och patienterna om användning och de ska kunna ställa frågor. Vi åläggs även att kunna fånga upp biverkningar och rapportera till Läkemedelsverket. 

– Självklart kommer ersättningsmodeller in där, det är inte välgörenhet vi ägnar oss åt. Vi kan bidra till att minska felaktig läkemedelsanvändning och samhället tjänar på det.

Vilka andra områden än apoteken är intressanta för farmaceuter tycker du?
– Vi har världens bästa utbildning, det finns så många möjligheter. Det är inte bara apotek, utan myndigheter som Läkemedelsverket, TLV och E-hälsomyndigheten. Tyvärr finns det inte längre lika stora möjligheter inom läkemedelsindustrin. Landstingen är den stora arbetsmöjligheten, jag tror stort på klinisk farmaci. Landstingen är på god väg, och kommunerna är nästa ställe där vi behövs. Projekten med kommunapotekare har slagit väldigt väl ut. Jag ser oss apotekare och receptarier som en resurs, och det ska inte stå i motsatsförhållande till vården. Det är ett komplement, och det gäller att hitta samarbetsvägar. Vi har en gemensam kund, patienten. 

En av de första frågor du uttalade dig kring var antroposofiska medel. Varför är det ett problem om de medlen blir godkända som läkemedel i Sverige?
– Det är en väldigt viktig fråga eftersom det kommer att hamna på vårt bord i slutändan. Jag har all respekt för omhändertagandet på Vidarkliniken men antroposofiska medel är inte läkemedel. Vi på apoteken ska inte tvingas expediera sådant, det hör hemma i egenvården eller liknande.

– Om vår profession ska få respekt för vår kunskap om läkemedel, så måste visa att vi är värdiga den respekten genom att hålla hårt på den farmaceutiska kvaliteten. 

Vad har Sveriges Farmaceuter gjort som är bra som du vill jobba vidare med?
– Jag har ett väldigt duktigt kansli som kommer att stödja mig och ett fullmäktige som gett tydliga direktiv. Jag var också kursare med Thony Björk (fackförbundets tidigare ordförande red. anm.), och det har varit roligt att följa hans arbete. Han har lyft fram professionen och vikten av att använda våra kunskaper. Förbundet har också varit bra på att hålla på kvaliteten, till exempel lyckades man ändra inriktning på Apoteksmässan, från att handla om hälsokost till att faktiskt handla om farmaci. Thony Björk har också uttalat sig om vikten av att vi får ut den farmaceutiska kompetensen i egenvården. Jag vill fortsätta med det goda arbete som han och förbundet gjort.

Färre ebolafall riskerar läkemedelsutvecklingen

0

Samtidigt som antalet nya ebolafall minskat drastiskt i Liberia kommer de kliniska testerna av en ny tänkbar behandling att upphöra. I början av året påbörjades försök med brincidofovir mot ebola vid Läkares utan gränsers ebolacenter i Monrovia. Nu har läkemedelstillverkaren Chimerix meddelat att de drar sig ur försöken som leds av Oxfords universitet.

När antalet sjukdomsfall sjunker minskar samtidigt möjligheten att vetenskapligt visa att läkemedlet har effekt då det troligtvis måste testas på många individer.

Läkare utan gränser och Oxford universitet hade planer på att utöka försöken. Man tänkte testa läkemedelskandidaten i Sierra Leone också vilket nu alltså inte längre är möjligt efter att företaget backat.
– Det är en stor lättnad att färre patienter i Liberia insjuknar i ebola. Det är goda nyheter för människorna i Liberia som har lidit alltför länge. Samtidigt är det tråkigt att vi inte har ett slutgiltigt resultat av prövningen och fortfarande ingen effektiv behandling mot ebola, säger Bertrand Draguez, medicinskt ansvarig hos Läkare utan gränser och delaktig i prövningarna, i ett pressmeddelande.

Andra läkemedelsprövningar ska fortsätta som planerat och inkluderar det antivirala läkemedlet favipiravir i Guinea. I nästa vecka startar försök där patienter ges blodplasma från ebolaöverlevare.
– Att antalet patienter minskar betyder självklart inte att epidemin är över, säger Bertrand Draguez.
 

Novartis stängs av från japanska marknaden

0

För första gången kommer den japanska hälsomyndigheten tvinga ett läkemedelsbolag till en tillfällig stängning. Enligt uppgifter i the Japan Times ska bolaget inte få bedriva handel under cirka 15 dagar.

Beslutet grundar sig på att bolaget inte i tid rapporterat 3261 fall av biverkningar som har ett samband med 26 av bolagets läkemedel på den japanska marknaden. Biverkningarna hade observerats av bolagets produktförsäljare men inte rapporterats vidare till myndigheterna. Rapportering måste ske inom 15 eller 30 dagar beroende på hur allvarliga biverkningarna är.

Händelsen är en i raden av flera skandaler som kantat bolaget i Japan. Först anklagades man för att ha manipulerat studiedata för hjärtläkemedlet Diovan och använt den falska informationen i marknadsföringen.

I april förra året framkom att Novartis inte korrekt rapporterat biverkningar av leukemiläkemedlen Tasigna och Glivec. Tio av fallen ansågs som allvarliga. Innan dess anklagades man för att ha fuskat under kliniska studier av Tasigna. I juli kom sedan en order från myndigheter om att bolaget måste skärpa upp sin verksamhet vilket nu inte tycks räckt.

Innan avstängningen verkställs ska bolaget få ge sin syn.
 

Stora brister i biverkningsrapporter

0

Den största källan till kunskaper om biverkningar för den amerikanska marknaden kommer från att läkemedelsbolagen själva rapporterar till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

Nu visar en undersökning på stora brister i den rapporteringen och att kunskapen om biverkningar för flera läkemedel därför blir osäkra.

Non-profit organisationen Institute for Safe Medication Practices visar i sin nya rapport att hälften av läkemedelsbolagens rapporter till FDA är ofullständiga. Brister förekommer vad det gäller patientålder, kön och tidpunkter.

Effekten av detta blir betydande då bolagen står för 97 procent av alla rapporterade biverkningar i systemet. Organisationen analyserade 847 000 fallrapporter under en tolv månaders period. Resultaten visar också att de rapporter som FDA själva samlat in så var 85 procent av dem korrekta.

Några bolag utmärkte sig genom att vara duktiga på sina anmälningar och bland dem fanns Ariad, GE Healthcare. Vertex, United Therapeutics och Biogen.
Sämst var Par Pharmaceutical, Cubist Pharmaceuticals, Roxane och Millenium samt Westward.

Man gjorde även en fallstudie och analyserade data för Gileads hepatit C-läkemedlet Sovaldi. Under första kvartalet 2014 var bara 39 procent av biverkningsrapporterna om Sovaldi som skickades till FDA korrekta. Bolaget säger att man får in ofullständiga fallbeskrivningar från sjukvården och patienter men att man skickar dem vidare till FDA i alla fall eftersom man måste, enligt New York Times.

Under samma tidsperiod lyckades däremot Vertex att göra korrekta anmälningar i 71 procent av rapporterna som gällde hepatit C-läkemedlet Incivek, ett medel som nu inte länge säljs.
 

Adhd-medel godkänt mot hetsätningsstörning

0

Den nya utgåvan av psykiatridiagnosmanualen, DSM (Diagnostic Manual Disorder), inkluderade några nya diagnoser när den publicerades 2013. Alla av dem ansågs inte helt okontroversiella.

En av de nya diagnoserna är en ätstörning, binge eating disorder, BED, som på svenska kallas hetsätningsstörning. Nu knappt två år senare finns den första och enda godkända behandlingen mot diagnosen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gav i dagarna grönt ljus för Shires adhd-medel Vyvanse, som i Europa säljs under namnet Elvanse. Den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat testades i två fas III-studier och visade signifikant färre dagar med överätning jämfört med placebo. Läkemedlet minskade sjukdagarna från 4.79 till färre än 1 per vecka.

BED beräknas drabba 2,8 miljoner vuxna amerikaner och vara mer vanligt än vad anorexia nervosa och bulimia nervosa är tillsammans, enligt PharmaTimes.

Bolaget har gjort flera försök att hitta nya indikationer för sin storsäljare. Dock misslyckades man tidigare att bevisa att preparatet hade någon verkan mot depression. Efter två randomiserade och dubbelblinda fas III-studier utan positiva resultat släppte man depressionsbehandlingsspåret.

Vaccinationsmottagningar bryter mot lagen

0

Det är inte ovanligt att vaccinationsmottagningar säljer peroralt vaccin. I Kalmar på länssjukhusets vaccinationsmottagning gör man det. Och på Svea vaccins mottagning kostar det 500 kronor att få med sig de två doserna mot turist-diarré och kolera som det orala vaccinet, Dukoral ska skydda mot.

Men att vaccinationsmottagningar säljer peroralt vaccin är inte enligt lagen.
– Det är bara apotek som får sälja till konsument när det handlar om receptbelagda läkemedel, så om man säljer till patient gör man fel, säger Maria Björkman på Läkemedelsverket.

Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen har nu uppmärksammat myndigheten på den här försäljningen.Efter att ha letat efter underlag i regelverket för att andra än apotek ska kunna sälja peroralt vaccin, men inte funnit något vände hon sig till Läkemedelsverket. 
 – Vi har förstått att det inte är helt ovanligt. Till exempel har jag sett att Cityakuten i Stockholm tycks sälja Dukoral direkt till kunder i samband med vaccinationer, säger hon.

Barn fick vuxenmedel

0

En sexårig flicka hade fått recept på terbinafin, ett läkemedel mot svampinfektion, utskrivet på en vårdcentral. Läkemedlet expedierades på ett apotek i Skåne utan att farmaceuten upptäckte att det är ett läkemedel som saknar indikation för barn.

Enligt bipacksedeln ska inte heller gravida använda läkemedlet, förutom i undantagsfall.

När ett förnyat uttag skulle göras på ett annat apotek uppmärksammade den farmaceuten att det inte fanns någon barnindikation och kontaktade vårdcentralen. Den förskrivande läkaren hade slutat, men en kollega bad apoteket makulera receptet och tog, enligt lex Maria anmälan kontakt med patienten.

På apoteket där missen gjordes konstaterar man att man att farmaceuten skulle ha kontaktat förskrivaren innan expedieringen. Nu har rutinerna på apoteket gåtts igenom och IVO har avslutat ärendet.

Subventionerat mot cancer

0

Det är GSKs infusionsvätska Arzerra, ofatumumab som TLV beslutat ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

Företaget har ansökt om subvention för att i kombination med klorambucil eller bendamustin behandla patienter med kronisk lymfatisk leukemi som inte fått tidigare behandling och som inte är lämpade för behandling med cellgift.

I en studie har Arzerra i kombination med klorambucil visat på en förbättrad överlevnad utan att sjukdomen förvärras, jämfört med klorambucil ensamt. Subventionen gäller för behandling enbart i kombination med klorambucil.

 

Metformin tycks minska risken för lungcancer

0

I tidigare observationsstudier har man fått skiftande resultat när det gäller ett eventuellt samband mellan metformin och lungcancer. Här har forskarna gjort en retrospektiv kohortstudie i vilken 47 351 diabetespatienter finns med.

Under 15 års uppföljning diagnosticerades 747 patienter med lungcancer. Av dessa var 80 icke-rökare och 203 var vid tillfället rökare.Forskarna såg en minskad risk för lungcancer bland diabetiker som behandlades med metformin och som var icke-rökare.

Behandling med metformin var inte associerat med mindre lungcancer totalt. Men inte heller med en ökad risk. Risken att drabbas av den vanligaste typen av lungcancer bland icke-rökare, adenocarcinoma, minskade med 31 procent i den här studien. Men det behövs fler studier för att se om metformin skulle kunna användas preventivt i vissa subpopulationer, påpekar forskarna.

Studien har finansierats av NIH, National Institutes of Health.

Godkänt mot krokig penis

1

Xiapex, clostridum histolyticum kollagenas, är sedan tidigare godkänt för behandling av Dupuytrens kontraktur hos vuxna med en tydlig sträng i fingret. Nu får det även användas mot Peyronies sjukdom.

Sedan 2013 är läkemedlet godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av Peyronies sjukdom med en påtaglig plack och krökning på minst 30 grader vid behandlingsstart. Xiapex är en medicinsk behandling och ett alternativ till operation som är ett större och mer komplicerat ingrepp vid de två sjukdomarna. Xiapex ges som lokal injektion.

Peyronies sjukdom kröknar penisen som en följd av att hård bindväv bildats inuti den. Sjukdomen beräknas drabba cirka fem procent av alla män. Den nya behandlingen består av ett enzym som ska lösa upp bindvävsämnet i penisen.

Vaccin mot ebola testas i Liberia

0

Företagens experimentella vacciner är de första av flera som nu ska genomgå stora kliniska prövningar.

GSK har precis levererat en första sats med 300 flaskor med företagets vaccin, ChAd3, till Liberia ett av de länder som drabbats svårt av ebola. Den fas III-studie som nu påbörjas leds av amerikanska NIH, National Institutes of Health. Cirka 30 000 personer beräknas ingå i studien, varav en tredjedel ska vaccineras med GSKs kandidat, en tredjedel kommer att få placebo och den sista tredjedelen vaccineras med det vaccin som MSD tagit fram tillsammans med företaget New Link.

Forskarna ska nu utröna om det positiva svar man fått i fas I-studier ger ett meningsfullt skydd mot ebola. GSK använder ett förkylningsvirus från schimpans som vektor i sin kandidat.