Annons

Vaccin mot ebola testas i Liberia

GSKs och MSDs vaccinkandidater mot ebola ska nu testas i kliniska prövningar.

2 feb 2015, kl 10:47
0

Annons

En placebokontrollerad studie mot ebola påbörjas nu i Liberia.

Företagens experimentella vacciner är de första av flera som nu ska genomgå stora kliniska prövningar.

GSK har precis levererat en första sats med 300 flaskor med företagets vaccin, ChAd3, till Liberia ett av de länder som drabbats svårt av ebola. Den fas III-studie som nu påbörjas leds av amerikanska NIH, National Institutes of Health. Cirka 30 000 personer beräknas ingå i studien, varav en tredjedel ska vaccineras med GSKs kandidat, en tredjedel kommer att få placebo och den sista tredjedelen vaccineras med det vaccin som MSD tagit fram tillsammans med företaget New Link.

Forskarna ska nu utröna om det positiva svar man fått i fas I-studier ger ett meningsfullt skydd mot ebola. GSK använder ett förkylningsvirus från schimpans som vektor i sin kandidat.