Annons

Mer antibiotika i Stockholm

Antibiotikaförsäljningen i Sverige fortsatte att minska under 2014 men det finns stora regionala skillnader.

30 jan 2015, kl 11:24
0

Folkhälsomyndigheten har redovisat sin årliga rapport om användning av antibiotika i Sverige. Under 2014 minskade den totala antibiotikaförsäljningen på recept med 4 procent, från 343 till 328 recept per 1 000 invånare och år.

I Stockholms län var antalet högre, 395 recept, jämfört med Västerbottens 260 per 1 000 invånare. I samtliga län skedde en minskning i alla åldersgrupper och myndigheten menar att det beror på att de nationella rekommendationerna för antibiotikaanvändning följs allt bättre.

Antibiotika för luftvägsinfektioner minskade med sju procent, främst då användningen av penicillin V, PcV, och cefalosporiner. Däremot sågs en ökning av makrolider, och amoxicillin med klavulansyra under 2014.

Stora regionala skillnader ses även för vilken sorts antibiotika man väljer för att behandla infektioner bland barn.
80 procent av alla antibiotikarecept i Värmland som skrivs ut till barn upp till sex år är på PcV, som oftast skrivs ut mot luftvägsinfektioner. I Kronoberg utgör PcV-andelen drygt 65 procent.

Försäljningen av antibiotika på slutenvårdsrekvisition låg under 2014 kvar på närmast samma nivå som föregående år.