Hem Taggar Osteoporos

Tag: Osteoporos

”Utred och behandla fler bensköra”

Det finns en grav underbehandling av osteoporos i Sverige, anser överläkare Maria Sääf, en av experterna bakom nya behandlingsrekommendationer.
20 maj 2020, kl 08:06

Osteoporosmedel försvinner från marknaden

Vikande försäljning ligger bakom beslutet. Därmed finns inget läkemedel med den aktiva substansen tillgängligt.
1 sep 2017, kl 10:52

Lägre dos med samma effekt

En ny avhandling visar hur man kan minska biverkningarna av bisfosfonater genom att minska dosen med bibehållen effekt.
14 sep 2015, kl 09:27

Liten nytta mot frakturer av D-vitamin

Vitamin D i kombination med kalcium har en liten skyddande roll mot frakturer, men bara hos vissa grupper.
10 jun 2015, kl 07:26

Skärpt riktlinje om benskörhet

Det är inte fler idag än för tio år sedan som läkemedelsbehandlas för sin osteoporos.
16 dec 2014, kl 11:30

Bisfosfonater kan öka risk för stressfraktur

Läkemedel som används mot benskörhet kan öka risken för stressfraktur på lårbenet enligt en ny studie.
5 sep 2014, kl 10:07

Rekommenderar indragning

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet rekommenderar att Protelos mot benskörhet dras in. Risken för hjärt-kärlpåverkan anses vara för stor.
13 jan 2014, kl 11:01

Låga B12-nivåer ökar risken för fraktur hos män

Äldre män med låga nivåer av vitaminet B12 har större risk att råka ut för frakturer. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin.
25 nov 2013, kl 10:28

Storsäljare misstänks orsaka benskörhet

Ny dansk forskning misstänker att det näst mest använda läkemedlet i världen, klopidogrel ökar risken för benskörhet.
1
4 feb 2013, kl 17:52

Nya riktlinjer kan spara miljoner

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för osteoporos, artros och reumatiska inflammatoriska sjukdomar. Om riktlinjerna följs kan det förebygga många fler frakturer och spara 200 miljoner kronor.
23 maj 2012, kl 12:14

Bisfosfonater kopplas till ökad cancerrisk

Personer som tar benskörhetsmedel med bisfosfonater längre än fem år kan fördubbla risken att utveckla cancer i matstrupe och magmun. Det menar brittiska forskare som undersökt data av över 3000 patienter.
3 sep 2010, kl 12:38

Potentiell behandling av benskörhet

Injektioner med den monoklonala antikroppen denosumab minskar risken för nya kotfrakturer med över 60 procent i två patientgrupper med ökad frakturrisk. Det visar två studier som publicerats i New England Journal of Medicine.
20 aug 2009, kl 13:04

Regeringens syn på benskörhet kritiseras

Benskörhet är betydligt billigare att förebygga än att behandla och nya riktlinjer för att upptäcka sjukdomen har tagits fram. Men trots det saknas satsningar på förebyggande vård i regeringens folkhälsoproposition, skriver Alf Svensson på DN...
18 jun 2008, kl 14:44

Utvidgad indikation för benskörhetsläkemedel

EU-kommissionen har godkänt Forsteo (teriparatid) för behandling av osteoporos kopplad till kortisonanvändning hos kvinnor och män.
8 apr 2008, kl 11:22

Bakslag för män med benskörhet

Män som vill behandlas med benskörhetsläkemedlet Forsteo kommer även i fortsättningen att själva få betala för sin behandling. Det har Läkemedelsförmånsnämnden beslutat efter att de underkänt företaget Lilly:s hälsoekonomiska analys.
19 mar 2008, kl 10:58

Nytt medel mot benskörhet fick godkänt

Ett nytt benskörhetsmedel som ges som infusion en gång om året har nu fått godkänt av EU-kommissionen
5 okt 2007, kl 15:37