Annons

Bakslag för män med benskörhet

Män som vill behandlas med benskörhetsläkemedlet Forsteo kommer även i fortsättningen att själva få betala för sin behandling. Det har Läkemedelsförmånsnämnden beslutat efter att de underkänt företaget Lilly:s hälsoekonomiska analys.

19 mar 2008, kl 10:58
0

Annons

Från början var Forsteo, som innehåller en bioteknologiskt framställd analog till det kroppsegna paratyroideahormonet, bara godkänt för behandling av kvinnor. Sedan förra året är även Forsteo godkänt för behandling av män. För vissa kvinnor ingår redan preparatet i högkostnadsskyddet och företaget Lilly har därför ansökt om att det ska gälla även för män.

Men Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, säger nej. De anser inte att företaget har lämnat in en korrekt hälsoekonomisk analys. I ansökan använder sig Lilly av samma hälsoekonomiska analys som när de ansökte om subvention för kvinnor. Det är inte korrekt anser LFN som menar att frakturrisken ser olika ut för män och kvinnor. Enligt LFN har företaget fått möjlighet att lämna in en alternativ hälsoekonomisk analys vilket de inte gjort.

Behandlingen med Forsteo kostar 48 600 per år, den behandling som är standard idag med bisfosfonater kostar 2500 kronor per år.