Skärpt riktlinje om benskörhet

Det är inte fler idag än för tio år sedan som läkemedelsbehandlas för sin osteoporos.

16 Dec 2014, kl 11:30
0

Bara var tionde svensk patient får förebyggande behandling

Cirka 70 000 personer behandlas varje år för frakturer orsakade av osteoporos. Men allt för få av dem får någon behandling för den bakomliggande sjukdomen, konstaterar Socialstyrelsen i de nya riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.

Bara drygt var tionde patient får förebyggande läkemedelsbehandling inom ett år efter en benskörhetsfraktur, vilket är samma andel som 2005. Om fler fick diagnos och förebyggande behandling redan vid sin första fraktur skulle, enligt Socialstyrelsen drygt 3 000 frakturer undvikas årligen.

Därför har myndigheten nu skärpt en av rekommendationerna om osteoporos i de nationella riktlinjerna. I den nya rekommendationen ingår att patienter med benskörhetsfraktur ska erbjudas en riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer.

Socialstyrelsen anser att man precis som när det gäller hjärtinfarktpatienter som idag får behandling som förebygger nya infarkter borde en så kallad frakturkedja upprättas inom vården, för att förebygga nya frakturer.