Annons

Liten nytta mot frakturer av D-vitamin

Vitamin D i kombination med kalcium har en liten skyddande roll mot frakturer, men bara hos vissa grupper.

10 jun 2015, kl 07:26
0

Annons

foto: Istockphoto

SBU har publicerat en rapport om förebyggandet av frakturer bland äldre. Man har anpassat fynden i en Cochraneöversikt till svenska förhållanden. Den ursprungliga litteraturöversikten byggde på 53 studier och innehöll data från nästan 92 000 deltagare. SBUs svenska kommentar innebär en uppdatering av kunskapsläget sedan den förra rapporten som gavs ut 2006.

Översikten bygger på studier som undersökt effekten av vitamin D eller vitamin D-analoger för att förebygga frakturer, med eller utan samtidig kalciumbehandling. I studierna ingick postmenopausala kvinnor samt äldre män.

Sammanfattningsvis skriver SBU att vitamin D som tas utan kalcium inte leder till någon minskad frakturrisk.

Att däremot kombinera D-vitaminer med kalcium kan leda till en något lägre frakturrisk men detta gäller främst inom vissa befolkningspopulationer. Vinsten sågs bland individer som vårdades på institutioner och de förhållanden som rådde i studierna går inte att direkt översätta till hur det ser ut bland äldre i Sverige.

Vissa observationer tyder på att effekten från kalcium och vitamin D är störst bland de individer som vid behandlingsstarten har låga serumnivåer.

Man poängterar också att det finns risker med behandlingarna. Vanliga biverkningar är mag- och tarmbesvär, njursten samt njursvikt.