Annons

Bisfosfonater kopplas till ökad cancerrisk

Personer som tar benskörhetsmedel med bisfosfonater längre än fem år kan
fördubbla risken att utveckla cancer i matstrupe och magmun. Det menar
brittiska forskare som undersökt data av över 3000 patienter.

3 sep 2010, kl 12:38
0

Forskare från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA har analyserat data från landets hälso- och sjukvårdsregister för att undersöka om det kunde hitta någon koppling mellan användning av bisfosfonater och risken att drabbas av cancer i mag-tarmregionen. De samlade in uppgifter om män och kvinnor över 40 år som diagnostiserats med esofaguscancer, magcancer eller kolorektalcancer mellan 1995 och 2005.

Deras slutsats är att de personer som fått bisfosfonater utskrivet fler än tio tillfällen eller som behandlats med det längre än fem år löpte en dubbelt så hög risk att drabbas av esofaguscancer jämfört med kontroller som inte tagit bisfosfonater. I studien, som publicerats i Brittish Medical Journal, fann de inget samband mellan bisfosfonater och magcancer.

De brittiska forskarna säger att esofaguscancer är väldigt ovanlig men att en fördubblad risk ändå bör tas i beaktande vid långtidsanvändning av bisfosfonater. Jane Green, en av läkarna bakom studien, säger till Reuters att en liknande studie med data från samma databaser inte visade på något samband men att den här studien följt patienterna över en längre tid.
– Användningen av bisfosfonater ökar och det är viktigt att se våra resultat ur ett större perspektiv. Vi har ännu inte tillräckligt med information om långtidseffekter och risker av de här preparaten för att dra några slutsatser, säger hon.