Annons

Läkemedelsverket
stuvar om

Från den 1 september har Läkemedelsverket en ny organisation.
Fyra nya utredningsenheter har bildats som ska jobba med godkännanden
och uppföljning av läkemedel.

3 sep 2010, kl 11:16
0

Annons

Läkemedelsverket har de senaste åren fått ett antal nya uppdrag och i samband med det gjort en genomgång av myndighetens struktur och uppbyggnad. Ett resultat av detta är en omorganisation som sjösattes den 1 september.

Förändringarna innebär bland annat att myndigheten bildat fyra nya utredningsenheter. Dessa ska ansvara för kliniska och prekliniska utredningar vid ansökningar om godkännande eller ändringar av läkemedel. Dessutom ska enheter arbeta med uppföljning av produkterna vid användning.

En av de nya enheterna ska jobba med farmakovigilans och hantera biverkningsrapporteringen ansvara för att spana efter tidgiga signaler på problem med ett läkemedel. Den regulatoriska enheten delas upp i en ny regulatorisk enhet och en enhet för produktinformation.

Tanken med omorganiseringen är att arbetet på myndigheten ska effektiviseras men till en början varnar man för att det kan bli lite rörigt.