Annons
Stort intresse för TBE-vaccinering i Uppsala
Allt fler svenskar drabbas av fästingsmittan TBE.

Stort intresse för TBE-vaccinering i Uppsala

Sedan region Uppsala startade den kostnadsfria TBE-vaccineringen i mars har över 2000 barn vaccinerats.

8 apr 2022, kl 08:43
0

Annons

Margareta Öhrvall, vaccinsamordnare i region Uppsala.

Tillsammans med Södermanland och Östergötland är Uppsala en av de regioner som har tagit beslut om att alla barn mellan 3 och 18 år ska erbjudas gratis TBE-vaccinering. Sedan den kostnadsfria vaccineringen mot fästingsmittan startade i regionen den 12 mars har 2300 barn och ungdomar vaccinerats.

– Det är många fler än vad det brukar vara vid den här tidpunkten på året. Vi har sett ett stort intresse, säger Margareta Öhrvall, vaccinsamordnare i region Uppsala.

Kraftig ökning av TBE

Den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE har ökat på många håll i landet de senaste åren. Efter en tillfällig minskning år 2020 sågs en kraftig ökning under 2021, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Totalt anmäldes 533 sjukdomsfall, vilket är det högsta antalet någonsin och nästan en fördubbling mot året innan.

Ökningen förklaras bland annat med gynnsamma väderförhållanden för fästingar i och med att klimatet blir varmare. Enligt Folkhälsomyndigheten kan även pandemin ha bidragit då fler människor än vanligt har vistats ute i naturen.

Symptomen för TBE är hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda, men man kan få bestående men som trötthet och minnesstörningar. Dödsfall kan förekomma men det är mycket ovanligt.

Diskussioner om kostnadsfri TBE-vaccinering

För att minska risken för att drabbas av TBE rekommenderas personer som vistas i riskområden med mycket fästingar att vaccinera sig.

Men vaccinering mot TBE kan vara dyr. År 2018 tog därför Södermanland som första region beslutet att införa kostnadsfri vaccinering för barn mellan 3 och 18 år, och därefter har flera regioner diskuterat att göra samma sak. I region Stockholm avstod man dock från införandet efter inrådan av en hälsoekonomisk analys från Folkhälsomyndigheten som bedömde att gratis TBE-vaccination inte var kostnadseffektivt.

I Uppsala däremot fattade regionledningen i början av 2021 beslutet om att erbjuda barn gratis TBE-vaccinering. Diskussionen hade då pågått i regionen sedan våren 2020 då Socialdemokraterna först lade fram förslaget.

Uppsala är en av de hårdast TBE-drabbade regionerna i landet. Förra året anmäldes totalt 65 sjukdomsfall vilket motsvarar 16,45 fall per 100 000 invånare.

– Med hänsyn till och att många blir smittande och därmed kan få allvarliga och livshotande skador fattade man det här beslutet. Man vill göra allt man kan för att barn blir vaccinerade, säger Margareta Öhrvall.

I Uppsala finns omkring 80 000 barn i den aktuella åldersgruppen och regionens budget för ett år är 7,6 miljoner kronor.

– Politikerna fattade beslutet med grundtanken att man inte ska låta bli att vaccinera sina barn på grund av en kostnad, säger Margareta Öhrvall.

Samma organisation som för covid-19

Med anledning av pandemin blev starten för TBE-vaccineringen i region Uppsala försenad. Men samtidigt har pandemin också bidragit till att man nu snabbt har kunnat sätta i gång med vaccineringen.

– Vi har använt samma organisation som för covid-19-vaccineringen vilket gjorde att vi kunde börja fortare än vad vi hade kunnat göra annars. Men när vi fortsätter vaccineringen kommande år behöver vi ha en mer långsiktig lösning. Det är något som vi jobbar med att ta fram, säger Margareta Öhrvall.

Hon är nöjd med att många hittills har kommit för att vaccinera sig, men poängterar att det ändå bara är början.

– Målet är att så många som möjligt ska nås av informationen om gratis vaccinering och såklart att färre ska bli sjuka. Vi hoppas att vi kommer upp i så många vaccinationer så att vi ser en förändring i det höga insjuknandet.