Stor skillnad i pris på TBE-vaccinationer
Region Jönköping subventionerar TBE-vaccinationer och hör nu till de regioner som har billigast pris. – Jag tror att priset har en betydelse för familjers vilja och möjlighet att vaccinera sig, kommenterar regionens smittskyddsläkare Malin Bengnér. Foto: Istock / Region Jönköping

Stor skillnad i pris på TBE-vaccinationer

Det är kraftiga variationer i pris på TBE-vaccinationer mellan regionerna. För en tvåbarnsfamilj handlar det om tusenlappar, visar LmV:s enkät.

12 mar 2024, kl 08:49
0

Regionernas pris på TBE-vaccinationer skiljer sig mycket, visar Läkemedelsvärldens enkät.

Förra året var ett dystert rekordår med hela 595 fall av den fästingburna TBE-smittan, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

I takt med att TBE-fallen ökar och breder ut sig geografiskt är frågan om subvention av TBE-vaccination en allt hetare fråga.

Därför har Läkemedelsvärlden kartlagt priserna på vaccination, vilka regioner som subventionerar och hur den politiska diskussionen går. I den här artikeln har vi samlat alla priserna region för region.

Skillnader i pris på TBE-vaccinationer

I vårt prisexempel ska en familj med två vuxna och två minderåriga barn få grundskydd mot TBE. Då behöver var och en behöver ta tre doser TBE-vaccin.

I Region Västmanland, Uppsala och Östergötland kostar det under 2500 kronor att vaccinera sig för vår exempelfamilj. De subventionerar samtliga TBE-vaccinationer.

I Region Jämtland Härjedalen är priset mer än det dubbla. Vår exempelfamilj behöver betala 6480 kronor. Det gör Region Jämtland Härjedalen till den dyraste regionen i landet. Jämtland har heller inte haft många TBE-fall, förra året rapporterade regionen in ett fall av TBE till Folkhälsomyndigheten.

Rabatterar pris på TBE-vaccination

Generellt är regionerna som rabatterar sitt pris på TBE-vaccinationer billigast, vilket är att förvänta.

I år subventionerar sex regioner TBE-vaccinationer i varierande grad och till olika grupper, visar Läkemedelsvärldens enkät. Dessa regioner är; Region Jönköping, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Bra med lika villkor för vaccin

Region Jönköping inför gratis vaccination för barn och ungdomar i år och hör nu till de billigare regionerna.

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköping, tycker att det är bra om vaccin erbjuds på så lika villkor som möjligt i olika regioner.

– Men nu är ju regelverket så att det är upp till varje region att besluta om avgifter för alla vaccinationer som inte ingår i nationella program.

Olika risk för TBE-smitta

Hon konstaterar att risken att smittas av TBE skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar i landet, vilket sannolikt påverkar den politiska viljan att subventionera vaccinet.

Det finns flera faktorer som påverkar människors vilja att TBE-vaccinera sig. Priset är en faktor.

– Jag tror att priset har en betydelse för familjers vilja och möjlighet att vaccinera sig, kommenterar Malin Bengnér.

Regionerna har olika rabattmodeller

Regionerna väljer olika modeller för att göra TBE-vaccination billigare. I Region Örebro län subventioneras TBE-vaccination för både barn och vuxna.

I Region Jönköping, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Östergötland går barn och ungdomar gratis.

Sen finns det regioner som försöker minska sitt pris på TBE-vaccinationer på andra sätt, men som inte har subventionering fullt ut. Region Kronoberg ger exempelvis rabatt till större familjer, har man fler än ett barn får familjen rabatt på besöksavgiften.

Pris på TBE-vaccinationer diskuteras politiskt

Åtta regioner svarar att frågan om att införa subvention är aktuell eller har varit uppe till diskussion politisk nivå i regionen, visar Läkemedelsvärldens enkät.

I Region Sörmland, som redan har gratis vaccin för barn och ungdomar, driver Vänsterpartiet frågan om att subventionera TBE-vaccination även för vuxna.

Tre regioner – Gotland, Halland och Kronoberg – svarar att de inväntar Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer om TBE-vaccination.

Pausar riktlinjer för TBE-vaccinationer

Men regionerna kommer att få fortsätta att vänta. Hur länge är okänt. Folkhälsomyndigheten startade sitt arbete med riktlinjer redan 2022. Någon deadline eller något slutdatum finns inte.

Som Läkemedelsvärlden kunde berätta förra veckan pausar myndigheten nu jobbet med riktlinjer för TBE-vaccination. Myndigheten prioriterar andra frågor.

– Vi har ju ingen tidsplan på det sättet. Det beror på vad vi att göra i övrigt, sa enhetschefen Sören Andersson då.

Regionerna behöver inte vänta

Regionpolitikerna behöver inte vänta på Folkhälsomyndighetens riktlinjer, underströk Folkhälsomyndighetens Sören Andersson.

– Det här är ju inget vaccinationsprogram utan bygger på rekommendationer och det är som med många andra vaccinationer.

Sören Andersson och de andra vaccinationsutredarna på Folkhälsomyndigheten vill inte låta sig intervjuas om de stora prisskillnaderna i landet. Men Sören Andersson poängterar i ett skriftligt svar ännu en gång att regionerna får göra som de vill.

Han skriver så här i en skriftlig kommentar till Läkemedelsvärlden:

Jämlik vård är en prioritet för Fohms arbete. Kostnader för vaccin är dock inte en fråga som Folkhälsomyndigheten beslutar om. Regeringen är den instans som beslutar om vaccinationsprogram. Vaccinationer inom ramen för program blir kostnadsfria för individen.

Folkhälsomyndigheten kan också göra rekommendationer om vaccinationer. Huruvida dessa skall vara avgiftsfria eller subventionerade för individen eller om individen skall betala fullt pris är dock upp till regionerna.”

Hemligt pris på TBE-vaccinationer

I många regioner, som Västra Götalandsregionen, står det faktiska priset patienten får betala för TBE-vaccination på regionens hemsida.

Men det finns också regioner som helt hemligstämplar sina vaccinationspriser. Region Gävleborg är ett sånt exempel. Regionen vägrar lämna ut det faktiska priset till Läkemedelsvärlden med hänvisning till sekretess.

Hemliga avgifter innebär att den som ska vaccineras får veta kostnaden först när personen väl står där på vårdcentralen. ”Priset för vaccinationen är inköpspriset, som är en sekretessbelagd uppgift (patienten får reda på priset vid besöket)”, svarar Mimmi Shehu vid regionen Gävleborgs presstjänst.

TBE-vaccination

TBE står för Tick-borne encephalitis, en virussjukdom som sprids via fästingar.

För att förebygga fästingbett rekommenderas användning av heltäckande kläder och regelbunden kontroll av huden. Att snabbt ta bort fästingar som bitit sig fast är viktigt för att minska risken för TBE och borrelia.

Det finns ingen behandling för själva sjukdomen idag. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Ungefär var tionde person som smittas får olika symtom på förlamning.

Du kan behöva vårdas på sjukhus om du har fått en hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Antalet fall av TBE fortsatte att öka år 2023, med cirka 600 rapporterade fall av TBE-virusorsakad hjärninflammation. Det är det högsta antalet hittills.

Trenden visar en ökande spridning över Sverige, med en större geografisk utbredning.

TBE-vaccin är det effektivaste skyddet mot TBE-infektion. Det skyddar individen från att insjukna med över 90 procent.

Enligt rekommendationer från regionernas smittskyddsenheter är det bra att ta ställning till vaccination mot TBE tidigt på året för ett gott skydd inför fästingsäsongen.

Den som bor permanent eller har sommarboende i områden med många fall av TBE och personer som vistas utomhus i sådana områden rekommenderas att vaccinera sig. Rekommendationen gäller även de som kommer att vistas mycket i skog och mark i andra länder där smittan finns.

Vaccin mot TBE är tillgängligt för barn från 1 år och vuxna. Barn, ungdomar och vuxna under 50 år rekommenderas tre doser vaccin med bestämda tidsintervall för att få ett fullgott grundskydd. Personer som är 50 år eller äldre rekommenderas fyra doser vaccin som grundskydd.

Tre år efter grundvaccinationen rekommenderas en fjärde boosterdos. För att bibehålla ett gott skydd behöver man fylla på med en boosterdos vart femte år.

Källor: Folkhälsomyndigheten om TBE och om TBE-vaccinationer 2024, 1177 om TBE,  Vårdgivarguiden om TBE-vaccin.

Föregående artikel TBE-vaccination dyrast i Jämtland Härjedalen
Nästa artikel Fetmaläkemedlet Wegovy godkänns som hjärtskydd