Annons
Ny studie: TBE-vaccin skyddar bra i minst tio år
Foton: Istock

Ny studie: TBE-vaccin skyddar bra i minst tio år

TBE-vaccin ger gott och långvarigt skydd även bland barn och tonåringar, visar en studie i Schweiz.

14 maj 2024, kl 07:45
0

TBE-vaccin skyddar mot den fästingöverförda hjärninflammationen i minst tio år efter en fullständig grundvaccinering. Det visar en ny studie bland barn och tonåringar i Schweiz.  Studien är publicerad av tidskriften Eurosurveillance.

TBE ökar med varmare klimat

Tick borne encephalitis, TBE, är en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och i vissa fall kramper och förlamningar. De flesta drabbade blir helt återställda, men upp emot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär.

Det kan handla om bland annat svår trötthet och minnesstörningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta.

I takt med att klimatet blir varmare och därmed fästingvänligare ökar TBE i många länder i Europa. I Sverige var fjolåret, som Läkemedelsvärlden rapporterat, ett rekordår för fästingsmittan. Något som satte ytterligare fart på diskussionen om subvention av TBE-vaccin. Några regioner har infört det. Men de flesta inväntar nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som dock satt arbetet med dessa på paus.

Subventionerat vaccin i Schweiz

I Schweiz, där studien av hur väl TBE-vaccin skyddar gjordes, finns en nationell rekommendation sedan 2006. Den säger att vuxna och barn från sex års ålder som bor i riskområden för TBE bör vaccineras. Vaccinet subventioneras via en hälsoförsäkring som det är obligatoriskt att ha.

Den schweiziska definitionen av riskområden följer WHO:s riktlinjer. WHO klassar områden med minst 5 fall av TBE per 100 000 invånare och år som riskområden med stor spridning. I Sverige var för övrigt riksgenomsnittet förra året 5,36 fall per 100 000 invånare. Snittet dras upp av åtta regioner som ligger en bra bit över WHO-gränsen.

Även i Schweiz ökar TBE-förekomsten och forskarna skriver i artikeln att i stort sett hela landet i dag utgör ett riskområde.

Har tidigare studerat vuxna.

I en tidigare studie rapporterade forskarna om TBE-vaccinets effektivitet hos vuxna i Schweiz. Enligt de resultaten får vuxna ett 95-procentigt skydd mot TBE efter tre vaccindoser, vilket är den rekommenderade grundvaccineringen i landet.

Även äldre personer på 65 år eller äldre fick det höga skyddet, som varade i minst tio år efter sista dosen.

I den nya studien undersökte forskargruppen vaccintäckning, sjukdomens allvarlighetsgrad och TBE-vaccinets skyddseffekt hos barn och tonåringar i åldrarna 0-17 år.

Jämförde vaccintäckning och TBE-fall

Forskarna använde data från det nationella system för övervakning av vaccintäckning som finns i Schweiz. De tog med uppgifter om sammanlagt 123 875 barn och ungdomar i åldrarna två, åtta respektive 16 år. Den undersökta perioden var åren 2005-2022.

Från landets federala folkhälsomyndighet hämtade de sedan information om samtliga  TBE-fall i åldrarna 0-17 år under samma period. 436 TBE-fall ingick i studien.

TBE-vaccin skyddar långvarigt

Resultaten visar att TBE-vaccin skyddar även barn och tonåringar mycket effektivt. De som fått tre vaccindoser, vilket i Schweiz räknas som komplett grundvaccinering, fick 90,8 procents skydd mot TBE.

Även efter tio år var skyddet högt, det låg då på 83,9 procent.

Forskarna menar att detta ger stöd för den policy som Schweiz och Finland tillämpar – att ge en påfyllnadsdos först tio år efter grundvaccineringen. I andra länder, bland andra Sverige, vaccinerar man med tätare intervaller på tre-fem år.

Färre neurologiska symtom

Studien visar också att vaccinet har en positiv effekt även om man trots vaccinering drabbas av TBE. Neurologiska sjukdomssymtom som förlamningar var ovanligare hos barn och tonåringar som fick TBE fastän de hade tagit en eller flera doser vaccin.

Ytterligare ett intressant resultat var att TBE-drabbade barn mellan 0 och 5 år fick lika allvarliga symtom som äldre patienter. Det motsäger en tidigare uppfattning om att de yngsta barnen får lindrigare TBE.

Forskarna menar att det talar för att man bör erbjuda barn i riskområden vaccin från ett års ålder, i stället för som i Schweiz i dag från sex års ålder.