Ny analys om hpv-vaccin till pojkar blir klar till april

Ny analys om hpv-vaccin till pojkar blir klar till april

Folkhälsomyndigheten ska på nytt utreda effekterna av att även pojkar erbjuds vaccin mot humant papillomvirus.

18 mar 2019, kl 14:25
0

Annons

Regeringen har, som Läkemedelsvärlden berättat, på senare tid fått kritik för att beslutet om cancerförebyggande vaccin mot humant papillomvirus, hpv, till pojkar fortfarande dröjer. Folkhälsomyndighetens rekommendation om detta tillägg till det nationella vaccinationsprogrammet kom redan för 1,5 år sedan och de flesta remissinstanser var positiva till förslaget. Men något regeringsbeslut har inte kommit.

Nu ger regeringen Folkhälsomyndigheten ett tilläggsuppdrag att på nytt analysera effekterna av att införa hpv-vaccinering av pojkar. Som Läkemedelsvärlden rapporterat om vid flera tillfällen och senast i dag vill regionerna gå över till ett niovalent hpv-vaccin i vaccineringen av flickor. Detta vaccin var inte aktuellt när Folkhälsomyndighetens utredning gjordes 2017.

– I vårt beslutsunderlag analyserades de effekter som gäller det tvåvalenta vaccinet mot hpv 16 och 18. Sedan dess har det niovalenta vaccinet mot ytterligare sju virusstammar tillkommit. Därför är det bra att göra en förnyad analys där även effekterna av detta vaccin blir belysta, säger enhetschef Adam Roth vid Folkhälsomyndigheten.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har framfört till regeringen att vaccinering av pojkar blir dyrare än Folkhälsomyndigheten tidigare beräknade. SKL kräver därför ökad kompensation av staten ifall hpv-vaccinering av pojkar införs.

– I och med att det kommit ett nytt vaccin på marknaden och att Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten beräknar kostnaderna på olika sätt så får Folkhälsomyndigheten ett tilläggsuppdrag att nu bedöma konsekvenserna så att vi har dem helt klara för oss innan vi kan fatta några beslut, säger socialminister Lena Hallengren till Sveriges radio.

Folkhälsomyndigheten fann 2017 att vaccinering av pojkar mot hpv 16 och 18 skulle förhindra omkring 120 cancerfall per år, 60 bland män och 60 bland kvinnor, som får ökat skydd om även män är vaccinerade.

Forskning pekar på att hpv-vaccination kan skydda mot livmoderhalscancer samt cancer i vulva, vagina och anus hos kvinnor. När det gäller män kan vaccinering skydda mot bland annat peniscancer och hpv-relaterad analcancer.

I sin undersökning konstaterade Folkhälsomyndigheten också att hpv-vaccinering av pojkar är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. På kort sikt ökar visserligen kostnaderna för vaccinationsprogrammet, men på längre sikt görs samhällsekonomiska besparingar tack vare minskad sjukdomsbörda.

Nu kommer myndigheten även att bedöma hur hälsoekonomin ser ut för det niovalenta vaccinet

Senast 1 april ska Folkhälsomyndigheten redovisa sina slutsatser för regeringen. Enhetschef Adam Roth räknar med att myndigheten ska hinna bli klar i tid.

– Då bör allt underlag för att kunna fatta ett beslut finnas, säger han.