Fler positiva resultat för omega 3 i hög dos
Läkemedel med en viss typ av omega 3 i ren form och hög dos kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom, enligt ny forskning.

Fler positiva resultat för omega 3 i hög dos

Läkemedel med omega 3 i hög dos skyddar bättre mot hjärt-kärlsjukdom än tidigare forskning visat.

19 mar 2019, kl 11:56
0

I slutet av förra året rapporterade Läkemedelsvärlden om de första resultaten från en stor studie av ett preparat som innehåller hög dos av enbart omega 3-fettsyran eikosapentaensyra, EPA, i en ren och stabil form. Preparatet skiljer sig från kosttillskott med omega 3 i fråga om både dos och innehåll och är godkänt i USA under namnet Vascepa som ett receptbelagt läkemedel vid höga triglycerider.

Studien var publicerad i New England journal of medicine och visade att omega 3 i denna rena och koncentrerade form minskade risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med höga blodfetter.

Nu visar en fördjupad analys av studien att omega 3-behandlingen gav patienter med höga triglycerider ett ännu bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom än vad de första resultaten visade. Enligt den nya analysen minskade hjärt-kärlsjukdomarna med 30 procent (tidigare siffra var 25 procent) hos dem som fick omega 3-läkemedlet jämfört med dem som fick placebo.

Studien var sponsrad av läkemedelsföretaget Amarin Pharmaceuticals som tillverkar Vascepa. Den fördjupade analysen presenterades vid en årlig kongress arrangerad av American college of cardiology och publicerades även i organisationens tidskrift.

Att den totala skyddseffekten var högre än i tidigare analys berodde på att omega 3-behandlingen även visade sig förebygga både ett första och ett andra återfall hos personer som drabbats av hjärtinfarkt.

– Att kunna förebygga återfall förbättrar patienternas prognos och livskvalitet och kan minska den totala vårdkostnaden, sade studiens försteförfattare Deepak L. Bhatt, professor i medicin vid Harvard medical school vid kongressen.

I den randomiserade dubbelblinda studien följdes 8 179 patienter med höga triglycerider och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom som behandlades med statiner. De följdes under en mediantid på fem år. Biverkningarna var få, men en viss ökning av förmaksflimmer och blödningsrisk syntes i behandlingsgruppen.

Även Astrazeneca har utvecklat och prövar en förebyggande behandling med koncentrerad omega 3 hos personer med förhöjd hjärt-kärlrisk som tillägg till statiner.