Annons
Bra start men många felsignaler
Sedan den 9 februari gäller EU-förordningen om spårbara läkemedelsförpackningar. På apoteken görs slutkontrollen av varans äkthet innan den lämnas ut till kund, men än så länge genererar de nya spårbara koderna på förpackningarna många felsignaler, rapporterar apoteken.

Bra start men många felsignaler

De nya reglerna för e-verifiering av läkemedelsförpackningar har gällt i drygt en månad. Mycket fungerar bra men från apoteken rapporteras om många felsignaler.

19 mar 2019, kl 13:31
0

Annons
Kristina von Sydow.

Kristina von Sydow.

Den 9 februari trädde EU-förordningen om säkra läkemedelsförpackningar i kraft. Kort beskrivet handlar den om att från och med det datumet måste alla nytillverkade läkemedelsförpackningar för humanläkemedel ha en särskild spårbar 2D-kod och vara försedda med en särskild säkerhetsförsegling som kan kontrolleras i en EU-databas, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om vid flertal tillfällen, bland annat här. Den sista kontrollen sker på apotek eller i slutenvården när läkemedlet lämnas ut till kunden/patienten.

När nu det så kallade e-verifieringssystemet varit igång i drygt en månad konstaterar både organisationen bakom införandet, E-vis, och företrädare för apotek att införandet av det nya systemet har fungerat bra.

– Från apotekens perspektiv är vi väldigt nöjda, våra kontroller har fungerat och våra system har klarat av detta bra, säger Ludvig Möller, branschorganisationen Apoteksföreningens representant i arbetet med införande av e-verifiering.

Även Kristina von Sydow, vd för E-vis är på det stora hela nöjd med den första tiden med det nya systemet.

– Apoteken i Sverige och partihandlarna jobbar på och scannar 2D-koder och vi ser att transaktionerna ökar för varje vecka.

I Sverige beslutade man dock att mjukstarta införandet av systemet med tanke på förmodade felsignaler. Och det tycks ha varit ett riktigt beslut. Under de första sex veckorna systemet har varit igång har personal på apoteken fått en mängd felsignaler i samband med utlämning av varor, det vill säga vid slutkontrollen av varans äkthet och borttagande av den ur systemet innan den lämnas ut till kund.

– Vi ser att det är väldigt många förpackningar som inte finns i databasen, säger Ludvig Möller.

Han uppskattar att mellan fem och åtta procent av alla förpackningar som kontrollerats på apoteken i dag genererar en felsignal, som om det inte hade varit för mjukstarten inte hade fått lämnas ut.

– Det kan låta som att det inte är så mycket, men det berör väldigt många människor. Om den nya förordningen skulle tillämpas skarpt nu skulle den inte bidra till ökad patientsäkerhet. Många kunder skulle inte få sina läkemedel och det skulle skada förtroendet för systemet, säger Ludvig Möller.

Även Kristina von Sydow bekräftar att det varit många felmeddelanden under systemets första tid. Framför allt handlar det om att tillverkarna, som tryckt koden på förpackningarna, inte har laddat upp koden i EU-databasen – eller har laddat upp data i fel format. Det senare gäller framför allt datum.

– Nu jobbar vi mycket med att informera och svara på frågor från slutanvändare och företag. I de fall där vi ser många fel från samma företag meddelar vi också företaget, säger Kristina von Sydow.

Mjukstarten var från början tänkt att pågå i åtta veckor, fram till den 8 april. Men Ludvig Möller hoppas att tiden förlängs.

– Vi ser ett behov av att förlänga mjukstarten, samtidigt som vi arbetar med att skapa en medvetenhet kring problemen för att rätta till vissa fel.

Kristina von Sydow håller dörren öppen för en förlängning och säger att man hela tiden utvärderar utvecklingen för att se till att man hamnar på en bra nivå med felanmälningar i systemet.

– Det är klart att det finns barnsjukdomar i ett sådant här stort system, men i Sverige är slutanvändarna väldigt it-vana och vana att scanna varor. Jämfört med vad jag hört från europeiska kollegor går det ganska bra för oss i Sverige, säger hon.