Annons
Omega-3 gav ingen effekt mot covid-19

Omega-3 gav ingen effekt mot covid-19

En hög dos av ett omega-3-läkemedel minskade inte antalet dödsfall eller sjukhusinläggningar bland covid-19-patienter, visar en ännu inte publicerad studie.

25 nov 2021, kl 08:51
0

Ett receptläkemedel med omega‑3‑fettsyran eikosapentaensyra, EPA, i hög dos minskade inte antalet sjukhusinläggningar eller dödsfall bland personer med covid-19. Det visar en klinisk studie som presenterades på American heart associations vetenskapliga sessioner 2021 förra veckan. Studien har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Godkänt i USA och EU

Det aktuella läkemedlet görs av ikosapentetyl som är en stabil kemisk förening med omega-3-fettsyran EPA. Det godkändes 2019 i USA som tilläggsbehandling för personer med höga halter triglycerider i blodet. I mars i år godkändes läkemedlet för samma patientgrupp även i EU under namnet Vazkepa.

Syftet med läkemedlet att minska risken för hjärt-kärlhändelser hos den aktuella patientgruppen. Verkningsmekanismerna som bidrar till att minska kardiovaskulära händelser är dock inte helt klarlagda.

Omega-3-läkemedlet har utvecklats av läkemedelsföretaget Amarin som även har finansierat den nu aktuella studien.

Diskussion om omega-3 och covid-19

Under pandemin har det funnits en diskussion om huruvida omega-3 skulle kunna ha en positiv effekt mot covid-19. Det har funnits teorier om att ikosapentetyl inte bara är triglyceridsänkande utan också har antiinflammatoriska och antitrombotiska egenskaper.

Inflammation spelar en stor roll vid allvarlig covid-19 och sjukdomen kan ibland ge störningar av blodets koaguleringsförmåga vilka kan orsaka blodproppar. Dessa var skälen till att genomföra den nu aktuella studien.

Syftet var att ta reda på omega-3-läkemedlet minskade antalet sjukhusinläggningar och dödsfall bland patienter med covid-19.

2 000 studiedeltagare

Studien inkluderade cirka 2 000 personer över 40 år som hade testat positivt för covid-19 och upplevde symptom såsom feber, hosta, ont i halsen, andnöd eller muskelvärk, i mindre än sju dagar före studiens start. Det fanns ingen indikation på att patienterna behövde sjukhusvård. Deltagarna randomiserades till att antingen få omega-3-läkemedlet eller placebo.

Inledningsvis fick behandlingsgruppen en högre så kallad laddningsdos för att undersöka säkerheten.

Behandlingsgruppen fick åtta gram av läkemedlet var tolfte timme med mat under tre dagar följt av fyra gram var tolfte timme med mat från dag fyra till dag 28. Samma schema gällde för placebogruppen. Varken patienterna eller vårdpersonalen visste om de fick behandlingen eller placebo.

Det primära utfallsmåttet var covid-19-relaterad sjukhusvistelse eller dödsfall. I behandlingsgruppen var det 11,2 procent som lades in på sjukhus eller avled. Motsvarande siffra i placebogruppen var 13,7 procent. Det fanns alltså vissa små skillnader till läkemedlets fördel, men dessa var inte statistiskt signifikanta.

– Baserat på resultatet var laddningsdoser av omega-3-läkemedlet säkra och tolererades väl. Det är oklart om en större studie kan stödja eller motbevisa de positiva trenderna som noteras, säger Rafael Díaz, chef för Estudios clínicos Latinoamérica och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

Det fanns ingen skillnad när det gällde biverkningar mellan de båda grupperna.