Annons
Klartecken för tredje dos covidvaccin till alla vuxna

Klartecken för tredje dos covidvaccin till alla vuxna

Regionerna ska fortsätta att prioritera de äldsta men får själva bestämma takten i vaccinationsarbetet.

24 nov 2021, kl 10:23
0

Annons

Folkhälsomyndigheten ger nu regionerna klarsignal att så småningom erbjuda alla vuxna en tredje dos covid-19-vaccin. Regionerna ska enligt myndighetens uppdaterade rekommendationer följa en viss prioriteringsordning. När vaccintäckningen är tillräckligt hög bland personer med större behov av påfyllnadsdoser kan regionerna erbjuda även erbjuda dem brett till alla från 18 år och uppåt.

– Regionerna är ansvariga för att lägga upp vaccinationsarbetet och kommer att göra det utifrån sina respektive förutsättningar, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell vid en presskonferens på onsdagen.

Tredje dos enligt prioriteringsordning

Regionerna ska fortsätta att planera vaccinationsarbetet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra specifika faktorer. Det här innebär att erbjudandet kan komma vid olika tidpunkter i olika regioner.

För närvarande pågår arbete med att ge en tredje dos covid-19-vaccin till alla från 65 år och uppåt runt om i landet. Samtidigt pågår grundvaccinering av barn från 12 år samt insatser för att nå dem som ännu inte vaccinerat sig alls.

Den prioriteringsordning som regionerna ska följa består av fyra grupper. Dessa ska få erbjudandet i tur och ordning när täckningen i föregående grupp är tillräckligt hög. Här är grupperna:

  1. Personer som bor på särskilt boende, personer men hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
  2. Personer som är 65–79 år samt personal inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS eller beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
    Personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom.
    Personer i åldrarna 50–64 år.
  4. Personer i åldrarna 18–49 år.

Ska prioritera de äldsta och mest sårbara

Regionerna kan också prioritera sådan personal inom vård och omsorg som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom.

– Men det förutsätter att detta kan ske utan undanträngningseffekter för övriga grupper. Det är fortsatt mycket viktigt att den som har störst behov av det extraskydd som en tredje dos ger får det först, framhöll Karin Tegmark Wisell.

Hon påpekade också att två doser vaccin ger ett mycket gott skydd för de allra flesta, i upp till ett år.

– Men skyddseffekten avtar med tiden och snabbare hos äldre personer än hos yngre.

En påfyllnadsdos av covid-19-vaccin kan ges när sex månader har gått sedan den förra dosen. För personer från 65 år och uppåt är tidsintervallet fem månader. Påfyllnadsdos av Modernas vaccin Spikevax består av en halv ”normaldos”, medan vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech ges i hel dos.

Till personer födda 1991 och senare rekommenderas Comirnaty.