Annons
Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

Majoriteten av remissvaren är positiva till att erbjuda även pojkar HPV-skydd inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu väntar regeringens beslut i frågan.

22 maj 2018, kl 12:00
0

Annons

Socialdepartementet har under den nyligen avslutade remisstiden fått in 57 yttranden över förslaget att införa cancerförebyggande HPV-vaccinering av pojkar. Vårdgivare, kommuner, andra myndigheter, vårdyrkesorganisationer, patientorganisationer och branschorganisationer har lämnat synpunkter.

Förslaget att erbjuda även pojkar hpv-vaccinering lämnades av Folkhälsomyndigheten i fjol och får stöd i det stora flertalet av remissvaren.

”Vaccination av båda könen i ett vaccinationsprogram är en barnrätts- och rättvisefråga. Den är ett led i strävan för en jämlik hälsa när det har visats att både pojkar och flickor har nytta av vaccinet”, skriver till exempel Svenska Barnläkarföreningen, BLF.

BLF anser dock att det kan vara bättre att ge HPV-vaccinationen tidigare än i dag. HPV-sprutan erbjuds för närvarande inom det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor i årskurs 5 eller 6. Kompletterande vaccination ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder.

”Det finns skäl att tro att en tidigareläggning av vaccinationen kan öka täckningsgraden genom att minska kopplingen till pubertetsdebut och risk för sexuell smitta. Detta bör utredas mer”, skriver BLF.

Landsting, regioner och kommuner är genomgående positiva till att även pojkar HPV-vaccineras. Samtidigt framhåller de att de måste få täckning för ökade kostnader och att det kommer att krävas utbildning och information till bland annat skolhälsovården, föräldrar och barn.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, poängterar i sitt yttrande att det är viktigt att införa goda uppföljningsrutiner för att löpande studera effekterna av vaccineringen. SBU vill också att det förtydligas om det är 2-, 4- eller 9-valent (antal virustyper som vaccinet skyddar mot) som ska ges. Att besluta om detta bör inte överlåtas till sjukvårdshuvudmännen, menar SBU.

Mer kritiska synpunkter kommer från Riksrevisionen, som efterlyser ökad transparens beträffande underlaget till Folkhälsomyndighetens bedömning. Detta för att undvika misstanke om otillbörlig påverkan från läkemedelsindustrin.

Riksrevisionen vill också att ett beslut om HPV-vaccinering av pojkar föregås av en prioriteringsdiskussion. Myndigheten anser att det utifrån nuvarande underlag ”är oklart varför behovet av just HPV-vaccination av pojkar är prioriterat just nu”.

HPV-vaccinering av flickor infördes 2010 för att skydda mot livmoderhalscancer. Senare har även mer ovanliga cancerformer – främst anal- svalg- och peniscancer – visat sig vara HPV-relaterade. Folkhälsomyndigheten uppskattar att över 300 män och över 700 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer i Sverige varje år. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Män skyddas redan delvis i dag genom att flickor och kvinnor vaccineras. Genom att erbjuda även pojkar HPV-vaccinering vill Folkhälsomyndigheten ge dem ett eget skydd mot HPV-relaterad cancer.

Denna målsättning stöds av de flesta remissinstanser, som ofta också framhåller att vaccinering av pojkar sannolikt kan leda till större täckningsgrad bland flickorna. I dag HPV-vaccinerar sig cirka 80 procent av flickorna, medan täckningsgraden för övriga vaccinationer ligger på 95 procent eller mer. En större täckningsgrad ökar även skyddat för ovaccinerade personer.

Ytterligare ett argument för HPV-vaccinering av pojkar som många av remissvaren tar upp är att den når män som har sex med män, en grupp som annars inte nås.

Regeringen kommer nu att analysera remissvaren för att sedan ta beslut i frågan.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng