Annons

Prandin plus glitazon fördel vid diabetes

Nya studier visar att en kombination med repaglinid och en glitazon har bättre effekt än medlen var före sig.

21 aug 2001, kl 18:17
0

Annons

Novo Nordisk har presenterat data från två studier som visar att kombinationsterapi med dess antidiabetesmedel repaglinid och en glitazon (rosiglitazon eller pioglitazon) reducerar hemoglobin A1c vid typ 2-diabetes signifikant bättre än behandling med något av medlen enbart.

Repaglinid används som monoterapi eller i kombination med metformin på patienter med typ 2-diabetes som inte kan kontrollera sjukdomen med enbart diet och motion. Försäljningssiffror har varit en besvikelse och efter flera år på marknaden har repaglinid kommit i skuggan av de nyare glitazonerna. De nya studierna visar att blodglukoskontrollen kan förbättras med den aktuella kombinationen.

I den första studien behandlades 125 patienter antingen med repaglinid eller rosiglitazon eller en kombination av de två i 24 veckor. Kombinationen reducerade HbA1c nivåer med i genomsnitt 1,4 procent jämfört med 0,22 procent för repaglinid och 0,53 procent för rosiglitazon. Minskningen i fasteplasmaglukos var också signifikant större i kombinationsgruppen. I den andra studien undersöktes en kombination av samma läkemedel på 122 patienter med typ 2-diabetes. Kombinationsterapi gav signifikant bättre reduktion i HbA1c än ett av medlen enbart enbart. Studierna refererades i
SCRIP (2001;2658:21).