Annons

EMEA: ?Placebo-studier bör behållas?

EMEA går emot ändringen i Helsningforsdeklarationen och vill behålla vissa placebostudier.

21 aug 2001, kl 18:21
0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har gjort ett försiktigt uttalande att placebokontrollerade studier kan var nödvändiga ur ett folkhälsoperspektiv och menar att en klok användning av placebo bör tillåtas. Uttalandet är föranlett av de ändringar som gjorts i Helsinforsdeklarationen som säger att nya läkemedel enbart ska testas mot bästa tillgängliga profylax, diagnostik eller terapeutisk metod som existerar.

EMEA menar att det kravet kan vara alltför strängt och att placebostudier fortfarande är nödvändiga för att kunna demonstrera betydelsen av vissa nya läkemedel. Enligt de etiska reglerna för användning av placebo ska det kunna visas att studierna inte medför några risker för bestående men. Patienten måste också ge sitt informerade samtycke och ha rätt att gå ut studien och få aktiv behandling.

EMEA menar att det kan strida mot allmänna hälsointressen att förbjuda placebokontrollerade studier inom områden där det redan finns läkemedel, eftersom det både finns ett behov av nya produkter och alternativ till existerande läkemedel