Många företag satsar på diabetes

Enligt en analys är idag 113 nya antidiabetesmedel under utveckling och allt fler företag ger sig in på området.

21 aug 2001, kl 18:14
0

Annons

Antalet diabetesläkemedel som är under utveckling ökar stort enligt nya data från Pharmaprojects, en databas för farmacevtisk forskning och utveckling. Diabetes är en av de tio vanligaste sjukdomarna i världen och förekomsten ökar stort.

Pharmaprojets data indikerar att den globala ökningen av sjukdomen också återspeglas i ökningen av antalet nya antidiabetesmedel. År 1995 var det mindre än 40 nya läkemedel under utveckling men år 2000 hade antalet stigit till mer är 80. Under det sista året har det ökat ytterligare och är idag 113.
Idag är det hela 75 företag som satsar på läkemedel mot diabetes, en ökning med tolv företag sedan förra året. Några företag, till exempel Amylin Therapeutics, har gjort diabetes till sitt viktigaste forskningsområde.

Enligt analysen finns det flera orsaker till den stora ökningen. Dels har man forskat fram nya sätt att angripa sjukdomen och dels har det kommit nya sätt att administrera insulin på som till exempel inhalation.