Annons

?Livsstilsförändringar utgör grunden?

Allt fler specialister betonar betydelsen av motion och goda kostvanor för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Också i behandling används rörelse i allt större utsträckning. Därför skrivs fysisk aktivitet idag ut på recept vid hälften av alla vårdcentraler i Sverige.

22 maj 2006, kl 15:40
0

Annons

Mats Halldin, läkare som forskar på metabola syndromet vid Karolinska Institutet i Solna, säger att livsstilsförändringar utgör grunden för att förebygga hjärtkärlsjukdom.
– Med hjälp av motion kan ett måttligt förhöjt blodtryck sänkas minst fem mm Hg. Samtidigt påverkar fysisk aktivitet flera andra riskfaktorer. Därför ger ofta träning en betydelsefull sammantagen riskminskning för många sjukdomar.
Exempelvis är viktnedgång, ökad insulinkänslighet och sänkta blodfetter några av de fördelar som rörelse medför.
Mats Halldin menar att fysisk aktivitet i preventivt syfte många gånger kan vara lika effektivt som läkemedel inte minst för att så många olika faktorer påverkas.

Motion på recept
Trots vetskapen om livsstilens inverkan på hjärtkärlsjukdom är det svårt att bryta mönster. För att aktivera människor har det blivit vanligt att motion skrivs ut på recept av till exempel sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller dietist. Idag används konceptet i alla landsting och på ungefär hälften av landets vårdcentraler.
Magdalena Jacobson och Matti Leijon, på Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, har utvärderat fysisk aktivitet på recept i regionen. Förskrivning av motion sker på alla vårdcentraler i länet och har visat sig vara framgångsrikt.
– Över hälften följer ordinationen och en femtedel är aktiva på något annat sätt än den som ordinerats. Aktivitetsnivån har ökat, säger Magdalena Jacobson.
Hon berättar att i Östergötland ordinerades motion på recept redan 1985.
– Fast då skedde det på enstaka vårdcentraler. Det var i samband med projektet Sätt Sverige i rörelse år 2001 som kunskapsunderlaget Fyss togs fram.
Fyss, Fysisk aktivitet i sjukvårdsprevention och sjukvårdsbehandling, kan sägas vara en motsvarighet till Fass, men beskriver istället hur fysisk aktivitet bör ordineras.
Att förskriva rörelse kan, precis som när det gäller läkemedel, innebära risker. En person som till exempel drabbats av hjärtinfarkt bör inte utsättas för alltför stora påfrestningar. Det är därför viktigt att förskrivaren har tillgång till en kunskapsbank.

Rimligt med subvention
För att förebygga hjärtkärlsjukdom med hjälp av rörelse och motion är det särskilt gynnsamt att engagera stora muskelgrupper, berättar Mats Halldin.
– Att simma, jogga eller cykla är ofta lämpliga aktiviteter.
Med motion på recept får patienterna och läkarna något konkret att arbeta med, menar han.
I vissa landsting subventioneras aktiviteter som är förskrivna, men inte i alla.
Liselotte Schäfer Elinder, enhetschef för mat och fysisk aktivitet vid Statens Folkhälsoinstitut, anser att det vore bra om fler landsting subventionerade motion på recept. Med tanke på att fysisk aktivitet som förskrivs ofta kompletterar och ibland ersätter läkemedelsbehandling tycker hon att det vore rimligt.

Handlingsplan för bättre hälsa
I februari 2005 presenterade Folkhälsoinstitutet ett underlag till en handlingsplan med 79 punkter för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Regeringen har ännu inte skjutit till pengar för att genomföra åtgärderna. Ändå arbetas det redan, bland annat inom kommuner, statliga myndigheter och näringsliv, med ungefär hälften av förslagen.
En reglering av kosten brukar kunna sänka blodfetterna en halv mmol/ liter för en enskild patient. Det är visserligen inte mer än den effekt som uppnås endast via startdosen av många läkemedel. Å andra sidan finns det fakta som talar för att kostförändringar rejält borde kunna påverka den riskfaktor som höjda blodfetter innebär.
I Japan där maten innehåller mycket fisk och ris, men är fattig på kolesterol är det genomsnittliga totalkolesterolet endast tre mmol/liter. I Sverige är motsvarande värde 5,5.

Borde behandla mer
Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg, menar att den enklaste livsstilsförändringen för att förebygga hjärtkärlsjukdom är att undvika tobak.
– Ur hälsosynvinkel finns det inga fördelar med rökning.
Hon anser att livsstilsförändringar bör få en större roll vid behandling, men också att läkemedel i vissa fall bör användas mer.
– Det mesta talar för att vi inte behandlar högt blodtryck med mediciner så mycket som vi borde göra. Men hjärtkärlsjukdom är livsstilsbetingat och om vi alla levde på ett annat sätt skulle vi inte behöva så mycket läkemedelsbehandling.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng