?Alla riskfaktorer är viktiga?

Christopher Cannon, biträdande professor vid Harvard Medical School i Boston i USA, är huvudredaktör för internetsajten Medscapes senaste nyhetscentrum ?Risk Factor Management?. Tjänsten hjälper intresserade med information kring riskfaktorer, speciellt inom hjärtkärlområdet.

22 maj 2006, kl 15:38
0

På frågan om vilken som är den mest betydelsefulla riskfaktorn för hjärtsjukdom och stroke berättar han att han just blivit uppringd av en kollega som ville ha tips om att lägga upp ett symposium om riskfaktorer.
– Jag föreslog att hon skulle bjuda in olika experter. De skulle alla få argumentera för vilken som är den största riskfaktorn. En skulle argumentera för högt blodtryck som farligast, en annan för diabetes, en tredje för höga blodfetter och en fjärde för rökning, säger han och skrattar.
– Till slut skulle de komma fram till att alla är lika viktiga.
Hans förhoppning är att nyhetscentrumet på internet, som sjösattes tidigare i år, ska öka medvetenheten om detta.
– En patient som har diabetes behandlas för sin sjukdom, men måste också få hjälp att bland annat sänka kolesterolet, minska sin vikt och sänka blodtrycket ytterligare för att hjärtkärlsjukdom ska kunna undvikas.