Annons
Lägre dödlighet med tillväxthormon

Lägre dödlighet med tillväxthormon

En jämförande studie från Göteborg på över 400 patienter med hypofystumör visar att de som fick ersättningsbehandling med tillväxthormon hade lägre dödlighet än de som inte fick det.

2 nov 2016, kl 11:55
0

Annons

Hypofysadenom, eller tumör i hypofysen, är en oftast godartad, långsamt växande tumör. Men när den växer hämmar den ändå hypofysen och därmed de hormoner som styrs därifrån: bland annat tillväxthormon, könshormon och kortisol. Ett växande adenom kan även påverka synnerven, varför ett begränsat synfält också är ett symtom. Behandlingen består i huvudsak av att kontrollera tumören samt ersätta hormonerna som kroppen behöver.

I studien, som gjorts vid Sahlgrenska akademin och publiceras i The European Journal of Endocrinology, har 426 patienter med icke hormonproducerande hypofysadenom följts. 207 av dessa fick behandling med tillväxthormon och 219 fick det inte. Urvalet för vilka som skulle få behandling var inte slumpmässigt, utan följde helt enkelt gällande internationella riktlinjer för behandling av patienter med hypofystumörer och hormonella brister. Endast de patienter med bekräftad brist på tillväxthormon ska få sådan ersättningsbehandling.

Grupperna har sedan följts upp under en lång tid, i medianvärde 12,2 år för gruppen med hormonbehandling och 8,2 år för gruppen utan. En jämförelse mellan grupperna visade lägre dödlighet hos de som fått behandling med tillväxthormon. Dödligheten jämfördes också mot normalbefolkningen, och även i den jämförelsen var den lägre.

– Nu är vi först i världen med att kunna visa att dödligheten är helt normaliserad för den här patientgruppen, säger Daniel S. Olsson, forskare och läkare samt första författare till studien. Vi känner oss säkra på detta: när vi ger tillväxthormon och övrig modern behandling till patienter med hypofysära hormonella brister, så återför vi dessa patienter till normal dödlighet. Det hade de inte för 20-25 år sen.

I studien framkommer också att gruppen som får tillväxthormonbehandling också har fler brister av andra hormoner. Det förklarar Daniel S. Olsson med att gruppen som får behandlingen har en svårare tumörsjukdom. Det är tumörens utbredning som påverkar eller skadar hypofysvävnaden, vilket ger de övriga hormonbristerna.

Man har sedan länge vetat vad patienter med hypofysadenom och tillväxthormonbrist har för problem: lägre livskvalitet, mindre muskler, mer fett och ökad mängd riskfaktorer för hjärtsjukdom. Tidigare studier med ersättningsbehandling med tillväxthormon har visat att patienterna får lägre blodtryck, sänkta blodfetter, mindre benskörhet och mindre förminskad muskelmassa. Men man har fram tills nu inte kunnat påvisa en förbättring vad gäller dödlighet.

– Vi förespråkar inte att alla patienter med hypofystumör ska få tillväxthormon, förtydligar Daniel S. Olsson. Men för de som har en bekfräftad tillväxthormonbrist, som kan komma i åtanke för ersättningsbehandling med tillväxthormon, kan vi nu visa att dödligheten för dem är som för övriga befolkningen.