Säkert att använda p-piller vid amning
Ammande kvinnor kan äta p-piller utan risk för barnet, visar långtidsstudier.

Säkert att använda p-piller vid amning

Hormonella preventivmedel är säkra att använda under amning, visar långtidsstudier.

24 okt 2016, kl 08:00
0

Annons

Att de flesta läkemedel passerar över i modersmjölken är väl känt. I vilken utsträckning beror på flera faktorer som läkemedelskoncentration hos modern, läkemedlets proteinbindningsgrad, fettlöslighet, molekylstorlek och surhetsgrad.

Hittills har ammande kvinnor rekommenderats p-piller baserade på gestagen. Långtidsstudier på barn upp till sex år, som ammat och vars mödrar ätit gestagena p-piller, visar att de inte påverkats negativt av mammans hormonbehandling, skriver Janusinfo.

Inte heller om mamman ätit kombinerade p-piller, med gestagen och östrogen, tycks innebära någon fara för det ammande barnet. Dock bör man vara medveten om den ökade risken för trombos hos kvinnan med den typen av p-piller vilket gör att man bör avvakta sex veckor efter förlossningen innan användandet av dessa.

Vid höga doser av kombinerade p-piller kan dock mjölkproduktionen minska och man har också sett enstaka fall av gynekomasti, det vill säga utveckling av bröstkörtlarna, hos barnet, enligt Janusinfo.