Annons

Lagförslaget om omregleringen klart

Regeringen lämnar idag över sitt lagförslag kring omregleringen av apoteksmarknaden till lagrådet.  Bland annat föreslår regeringen att apoteken enbart ska få förhandla om inköpspriset på originalläkemedel och att merparten av Apoteket AB ska vara kvar i statlig ägo.

9 dec 2008, kl 09:49
0

Annons

Socialminister Göran Hägglund presenterar huvuddragen i lagförslaget på DN debatt idag. Enligt debattinlägget planerar regeringen att Apoteket AB ska vara kvar i statlig ägo, men att vissa delar ska säljas till privata aktörer. För att säkra att det finns kvar apotek i glesbygden ska de privata aktörer som köper apotek också få ansvar för apotekstäckningen i landet, kontrakt som ska skrivas på tre år i taget. Under en övergångsperiod på tre år ska Apoteket AB behålla sina 890 apoteksombud.

Vissa av Apoteket AB:s apotek ska flyttas över till ett nyinrättat bolag som ska kunna ha enskilda entreprenörer som ägare. Målet med den verksamheten är enligt Göran Hägglund att varje enskild ägare ska kunna köpa ut sitt apotek.

När det gäller prissättningen skriver Göran Hägglund att apoteken ska få möjlighet att förhandla om inköpspriset på originalläkemedel, detta för att pressa priserna på dessa. Angående generika skriver Hägglund att ?den nuvarande modellen bör värnas?.  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska också få se över prissättningen ytterligare.

Varje apotek ska vara godkänt av Läkemedelsverket och ha farmacevtiskt utbildad personal. Regeringen föreslår att minst en farmacevt måste vara närvarande i apoteket under öppettid och att varje apotek har en läkemedelsansvarig farmacevt. Alla apotek kommer också vara skyldiga att tillhandahålla samtliga läkemedel som är förordnade inom läkemedelsförmånen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2009. Den receptfria försäljningen av läkemedel på andra platser än apotek ska vara igång senast den 1 november nästa år.

Mer om lagrådsremissen kommer under dagen.