Annons

Riksdagen sa ja till försäljning av Apoteket

Riksdagen röstade idag igenom regeringens förslag om
bildande av ett moderbolag till Apoteket AB. Beslutet föregicks av en debatt i
kammaren där socialminister Göran Hägglund värjde sig mot oppositionens kritik.

8 maj 2008, kl 19:05
0

Beslutet idag innebär att regeringen nu kan bilda det
planerade moderbolaget till Apoteket AB. Alla företagets aktier kommer att
flyttas över till moderbolaget, och det är ifrån moderbolaget som en framtida
försäljning av delar av Apoteket kommer att ske. Riksdagsledamöterna röstade
enligt sina partilinjer, och totalt blev det 147 röster för förslaget och 139
emot.

Under eftermiddagen har propositionen debatterats i
kammaren. Ylva Johansson (s) kritiserade alliansen för att driva frågan om
apoteksmonopolet på ett odemokratiskt sätt. Detta eftersom regeringen först tar
fram en proposition om utförsäljning av Apoteket innan riksdagen fått rösta om
själva omregleringen.

Socialminister Göran Hägglund svarade på kritiken:
? Grunden till er kritik är att ni inte gillar att fler ska få öppna apotek. Om
vi hade gjort det på ett annat sätt hade ni hittat något annat att kritisera.

Göran Hägglund fick också frågor om regeringen planerar att
genomföra den prismodell som finns i Apoteksmarknadsutredningens
huvudbetänkande.
? Det kan jag inte svara på ännu, vi ska diskutera oss fram till en bra
lösning, svarade han på det.

I sitt anförande sa socialministern att dagens omröstning var
viktig för att se om regeringen har riksdagens stöd för att kunna gå vidare med planerna på en omreglering av
marknaden. Att så är fallet visade alltså sedan omröstningen.