Ingen subvention för bisfosfonat

Benskörhetsläkemedlet Bonviva kommer inte att ingå i
högkostnadsskyddet. Länsrätten avslår läkemedelsföretaget Roches
överklagande av beslutet från Läkemedelsförmånsnämnden, LFN.

8 maj 2008, kl 14:51
0

Annons

Bonviva är ett bisfosfonatpreparat som används vid behandling av benskörhet. När Roche, företaget bakom läkemedlet, inte fick igenom sin ansökan om subvention till LFN valde det att vända sig till länsrätten. Men även denna instans tyckte att det höga priset var omotiverat och har nu avslagit företagets överklagande.

Roche har inte kunnat visa att Bonviva är mer effektivt än liknande preparat som ingår i högkostnadsskyddet, trots att priset är högre, enligt LFN.