Annons

Tvångsmedicinering av psykiskt sjuka ifrågasätts

Det finns inte vetenskapliga bevis för att det är bra att
tvångsmedicinerna personer med psykisk sjukdom. Det hävdar brittiska
forskare som gjort en internationell studie.

8 dec 2008, kl 14:13
2

Annons

Det är forskare från brittiska Institute of Psychiatry och City University i London som gått igenom 14 studier om tvångsmedicinering av psykiskt sjuka. Studierna är utförda i sju länder varav Sverige är ett. De flesta patienterna i studierna hade en diagnos för någon psykisk sjukdom, vanligast var schitzofreni eller bipolär sjukdom.

Resultaten publiceras i Journal of Advanced Nursing och författarna till artikeln menar att tvångsmedicinering ofta sker slentrianmässigt utan starkt vetenskapliga stöd för att det är till patienternas bästa. Bland annat kan risken för att tvingas till medicinering hindra människor att söka hjälp, menar de.

Hur vanligt det är med medicinering under tvång skiljer sig mycket mellan olika kliniker säger författarna. Manuela Jarret som lett studien säger till BBC att hon hade förväntat sig hitta mer bevis för att det fungerar med tvångsmedicinering och att hon efterlyser flera studier om detta.  

Kristina Haglund är sjuksköterska och lektor vid institutionen för neurovetenskap vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon håller med om att det skulle behövas mer forskning om patienternas upplevelse av att tvångsmedicineras.
– Syftet med tvångsmedicinering är att patienter ska uppleva lindring i sitt sjukdomstillstånd. Men det innebär stor begränsning av patienters autonomi och därför måste patienters integritet värnas till det yttersta genom att medicineringen sker först när alla andra alternativ beaktats.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag anser att tvång är kontraproduktivt inom vården och att medicinering bör ske i samförstånd och efter att patienten fått information om medicinen.