Annons

Experter på FDA vill stoppa astmapreparat till barn

Experter på den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, menar att
långverkande beta-2-agonister mot astma innebär ökad risk för
astmarelaterad död hos barn under 18 år.

8 dec 2008, kl 12:59
0

Annons

Det är personer på FDA:s avdelning för läkemedelssäkerhet som ansvarar för att undersöka riskerna med redan godkända preparat som höjer ett varnande finger. De har gått igenom kliniska data för omkring 61 000 patienter och sett ett samband mellan långverkande beta-2-agonister och astmarelaterad död och sjukhusvistelse till följd av svåra astmaattacker. Riskerna är framför allt tydliga för barn under 18 år menar FDA-experterna.

De preparat som FDA tittat på är Astrazececas Symbicort (budesonid och formoterol), Novartis Foradil (formoterol) och Serevent (salmeterol) och Seretide (flutikason och salmeterol) från GSK.  Enligt genomgången var risken för komplikationer större för preparat med enbart långverkande beta-2-agonister som salmeterol eller formetol än i kombination med en steroid.

Senare i veckan ska sakkunniga på FDA tillsammans med utomstående experter diskutera astmapreparaten och om det finns belägg för att dra tillbaka eller inskränka indikationerna för dem. Badrul CHowdhury som leder FDA:s avdelning för allergi- och lungmedicin skriver i en kommentar att det vore problematiskt om preparaten drogs tillbaka eftersom många patienter har en stor nytta av dem.